Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

UNICORN - Sustainable, Peaceful and Efficient Robotic Refuse Handling

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Institutionen för Elektroteknik
Bidrag från Vinnova 8 650 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - maj 2021
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Slutrapport 2017-03055eng.pdf(pdf, 1872 kB) (In English)

Syfte och mål

Svenska hushåll återvinner inte så mycket som de skulle kunna. En orsak till att hushållen är dåliga på att sopsortera och återvinna, är den manuella ansträngning som krävs. Detta projekt har utvecklat ett automatiskt avfallsinsamlings- och sorteringssystem som minskar hushållens ansträngning. Detta har implementerats som ett system av små autonoma robotar vilka kontinuerligt hämtar sopor från smarta sopkärl och transporterar soporna till en för området central sopsorteringsstation, som i sin tur töms av sopbilar på begäran.

Resultat och förväntade effekter

UNICORN-projektet har resulterat i ett framtida system för hantering av avfall. Autonoma robotar har utvecklats för att hantera avfall från hushåll både från sopkärl samt på begäran direkt från boende. En lösning för att autonomt kunna lyfta och tömma de stora kärlen har tagits fram. Legala aspekter för att kunna genomföra storskaliga tester har undersökts. Förväntade effekter av det framtagna systemet vid en implementation är en högre grad av källsortering och återvinning av avfall från våra hushåll samt mindre tung trafik i våra bostadsområden samt bättre av service för de boende.

Upplägg och genomförande

Projektet delades in i ett antal arbetspaket. Ett arbetspaket fokuserade på att utveckla de små autonoma robotar som kontinuerligt ska hämta sopor. Ett andra arbetspaket fokuserade på att utveckla de smarta behållarna samt en autonom lösning för att styra en kran som ska lyfta upp sopor i lastbilen. Ett tredje arbetspaket fokuserade på att utveckla det överordnade styrsystem som ska styra och koordinera alla involverade system som ingår i UNICORN. Kopplingar och krav mellan de olika arbetspaketen hanterades kontinuerligt genom återkommande gemensamma projektgenomgångar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 april 2022

Diarienummer 2017-03055

Statistik för sidan