UNICORN - Sustainable, Peaceful and Efficient Robotic Refuse Handling

Reference number
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för Elektroteknik
Funding from Vinnova SEK 8 650 000
Project duration October 2017 - August 2020
Status Ongoing
Venture Transport Efficiency
Call 2016-05450-en

Purpose and goal

UNICORN-projektet ämnar utveckla ett automatisk soptransport och sorteringssystem som minskar den manuella hanteringen för vanliga hushåll. Detta implementeras av ett antal små autonoma robotar som kontinuerligt hämtar sopor från smarta sopkärl och transporterar soporna till en för området central sopsorteringsstation, som i sin tur töms av sopbilar vid behov. Eftersom hushållens sopkärl töms kontinuerligt blir sophanteringen och sorteringen enklare och mer effektiv för hushållen.

Expected results and effects

UNICORN projektet medför att sortering med större sannolikhet än idag faktiskt blir av, och därmed ökas återvinningen. Eftersom den centrala sopstationen har plats för mycket sopor och är uppkopplad behöver sopbilar inte komma och tömma lika ofta som idag; detta sparar energi och troligen även avgaser. Med tysta autonoma sopbilar kan tömningen av den centrala sopstationen till och med ske på nätterna, vilket minskar störningar och trafikstockningar.

Planned approach and implementation

Projektet är indelat i sex arbetspaket. WP2 kommer att utveckla ett koordinerings- och scheduleringssystem. WP3 kommer att utveckla autonoma avfallshanteringsrobotar som kommer att samla avfallet från hushållen och sortera det i den centraliserade sorteringsstationen. I WP4 kommer behållare för autonom avfallshantering och autonomt kransystem att utvecklas. Resultat från WP2, WP3 och WP4 kommer att demonstreras i WP5. WP1 och WP6 innefattar projektledning och spridning.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 25 October 2017

Reference number 2017-03055

Page statistics