Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Ultraljudsmetod för tillståndskontroll av bergbultar i infrastrukturprojekt och gruvindustri

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för system- och rymdteknik
Bidrag från Vinnova 878 126 kronor
Projektets löptid maj 2019 - december 2021
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång Lösningar för en hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla en ultraljudsteknik och en prototyp av ett instrument för tillståndskontroll av bergbultar, både vid nyinstallation och vid planering av underhåll av äldre installationer. I dagsläget saknas helt metoder för detta och ett instrument är av stort vikt för både gruvindustrin och infrastrukturprojekt. För teknik- och tjänsteleverantörer skapar detta nya affärsmöjligheter, både för inspektionstjänster och i byggandet av kunskapsdatabas över förändringar av bultar över tid, vilket underlättar både planering och utförande av underhåll.

Resultat och förväntade effekter

Målen för projektet är att vid projektslut ha: En prototyp av ett mätinstrument för att med ultraljudsteknik utföra tillståndskontroll av nyinstallerade såväl som redan installerade bergbultar. Prototypen ska vara funktionstestad i fält. En metod, validerad i labb och testad i fält, för att detektera avvikelser i mekaniska egenskaper hos installerade bergbultar. Tester utförs på både frilagda och ingjutna bultar.

Upplägg och genomförande

Projektet delades ursprungligen in i sju arbetspajet, där olika projektparter tog ansvar för framdriften. Covid-19-pandemin tvingat oss att omfördela och omprioritera lite jämfört med urpsrungsplanen. Forskningsutförarna, LTU och Swerim har kunnat abeta någorlunda efter plan, men med något minskade möjilgheter till besök hos varandra och övriga parter. Mätemetoden har utveklats för att följa förändringar i belasting över tid i bultar. Att detektera avvikelser bland en population av redan installerade bultar har inte kunnat genomföras, pga besöksrestriktioner m.m.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 april 2022

Diarienummer 2019-01155

Statistik för sidan