Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ultraljudsmetod för mätning av mekaniska förändringar i bergbultar

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för system- och rymdteknik
Bidrag från Vinnova 149 902 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Genomförbarhetsstudier inom processindustriell IT och automation

Syfte och mål

Projektet syftade till att utvärdera en ny ultraljudsteknik för mätning av förändringar i mekaniska egenskaper hos bergbultar. Metoden har implementerats och testats genom dragbelastningstester i laboratoriemiljö. Resultaten visar att det möjligt att uppskatta dragbelastning (dvs. mekaniska förändringar) baserat på ultraljud som färdats genom bulten.

Resultat och förväntade effekter

Projektets huvudsakliga resultat är att metoden för att mäta förändringar i mekaniska egenskaper hos bergbultar, funktionstestats genom praktiska experiment. Finansiering är sökt för ett fortsättningsprojekt med syfte att ta fram en första prototyp av ett instrument.

Upplägg och genomförande

Metodutveckling och labbtester utfördes av Luleå tekniska universitet och Swerea KIMAB, med hjälp av utrustning från Atlas Copco och bergbultar från Pretec. Övriga parter har deltagit vid workshops för styrning och planering av studien samt vid planering av ansökan om fortsättningsprojekt. Upplägget har fungerat mycket bra, då vi med relativt små medel överträffat de projektmål som ställts upp. Industrins engagemang har i tid inte varit omfattande, men av hög kvalitet, vilket väsentligen bidragit till att projektmålen uppnåtts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 september 2017

Diarienummer 2017-03110

Statistik för sidan