Ultraljudsmetod för mätning av mekaniska förändringar i bergbultar

Diarienummer 2017-03110
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för system- och rymdteknik
Bidrag från Vinnova 149 902 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Genomförbarhetsstudier inom processindustriell IT och automation

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla och i laboratoriemiöljö utvärdera en ultraljudsmetod för mätning av mekaniska förändringar i bergbultar. Försök kommer att genomföras på bergbult under mekanisk last, för att studera hur modeller av vågutbredningen i bulten förändras som resultat av denna last.

Förväntade effekter och resultat

*) En metod för att beskriva utbredningen av ultraljud som funktion av mekanisk last. *) Laboratorieförsök för att utreda genomförbarheten. *) Beskrivining av inriktning för fortsatt arbete inkl. eventuella behov av förändringar i sammansättningen av konsortiet.

Planerat upplägg och genomförande

Metodutveckling och laboratorieförsök utförs av Luleå tekniska universitet och Swerea KIMAB, i både Luleå och Kista. Övriga parter deltar vid tre workshops i syfte att planera arbetet, utvärdera tekniken och diskutera fortsatt arbete.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.