Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård

Diarienummer
Koordinator Region Örebro län - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid maj 2019 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Utveckla och testa en social innovation - steg 1 2019

Syfte och mål

Det långsiktiga syftet är att skapa ett användarvänligt program för utveckling av psykiatrisk heldygnsvård i Sverige. Detta görs i nära samverkan med personal och brukare för att understödja en kulturförändring mot en mer socialt inkluderande vård där även andra samhällsaktörer och volontärer välkomnas. Syftet med denna ansökan är att utveckla en prototyp till program samt skapa ett nätverk för arbetet genom workshops, Internet och en nationell konferens.

Förväntade effekter och resultat

Lanseringen av programmet innebär att personal och brukare får större makt att använda sina kunskaper och kreativitet för att kostnadseffektivt skapa en inkluderande psykiatrisk heldygnsvård. Initiativet avser att gynna utvecklingen av psykiatrins heldygnsvård och att stödja vårdgivarna i att ta ett helhetsgrepp för att skapa en trygg vårdmiljö som karakteriseras av ett positivt psykosocialt klimat som accelererar och stödjer återhämtningsprocessen.

Planerat upplägg och genomförande

Paket 1. Möten med intressenter. Workshops med personal för att ge inspiration till att arbeta med utveckling. Paket 2. Nationell konferens. Nationell kick-off konferens hösten 2019 i Göteborg. Paket 3.Undersökning av intressenters syn på möjligheter och hinder för genomförandet i avsikt att ge underlag för hur vi ska lansera programmet så att personal och chefer uppfattar det attraktivt och genomförbart. Paket 4. Förbereda en publikation, som ska ge en god introduktion till programmet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 april 2019

Diarienummer 2019-01825

Statistik för sidan