Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

TRUST-SOS

Diarienummer
Koordinator Volvo Construction Equipment AB
Bidrag från Vinnova 8 962 000 kronor
Projektets löptid november 2021 - december 2024
Status Pågående
Utlysning Fossilfria Arbetsmaskiner - FFI
Ansökningsomgång Fossilfria mobila arbetsmaskiner - våren 2021

Syfte och mål

I projektet utvecklas digitaliserade tjänster för att öka nivån på tillförlitligt beslutsfattande samt för att optimera övergripande sitesystem i s.k. offroadapplikationer. Genom att utveckla datadrivna modeller för realtidssimulering och optimering av kundsite, kombinerat med avancerad dataanalys, går vi från den nuvarande erfarenhetsbaserade processen till en modellbaserad process. Det gör det möjligt för oss att leverera kundvärde i form av tjänster och pålitligt beslutsstöd. Modellerna kommer att testas i en realistisk testbädd för en slutlig demonstration.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer leverera på kort - och medellångsikt i form tjänster och modeller för produkt-serviceapplikationer men senare även ett fullständigt simuleringsverktyg. Det kommer planeras en demonstration på ett begränsat område med fasta gränsvillkor som ett första demofall för att bevisa metodiken. Projektet kommer dessutom att möjliggöra rekrytering och examination av två licentiatuppsatser och ge ny kunskap inom områdena site - och fordonsmodellering och optimering av fordonsflotta. Högkvalitativa uppsatser i tidskrifter och konferenser kommer att publiceras.

Planerat upplägg och genomförande

I WP2 kommer användarfall och scenarier kartläggas för användning under hela projektet. Modeller och algoritmer utvecklas i WP3, för att sedan utvärderas i en simuleringsmiljö i WP4 och WP5, och demonstreras i en verklig miljö i WP7. I WP4 kommer en komplett modellmiljö att utvärderas. I WP6 kommer vi att identifiera och utveckla potentiella tjänsteerbjudanden i linje med kundernas behov. WP8 kommer att leda till konsolidering av forskning och lärande för att dela den inhämtade kunskapen och för att identifiera framtida potentiella forskningsområden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 mars 2023

Diarienummer 2021-02551

Statistik för sidan