Tree Quality - Green Forestry

Diarienummer 2018-00982
Koordinator Arboxa AB
Bidrag från Vinnova 260 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - februari 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Projektet syftar till att bestämma kvaliteten på träd redan i skogen, baserat på deras kemiska sammansättning, genom snabb och icke-destruktiv teknik. Metoden i slutändan ska använda 3 olika enheter: 1) En handhållen enhet (för inventering och skogsförvaltning); 2) En enhet för skördaraggregaten (avverkning); 3) En databas (för att korrelera kemisk sammansättning till olika egenskaper av träd). Målet med det aktuella arbetet är att utvärdera prestandan hos den handhållna enheten under verkliga fälttest i skogen, och påbörja insamlingen av data för databasen.

Förväntade effekter och resultat

När den föreslagna metoden har färdigställts, förväntas den att införa betydande miljömässiga och ekonomiska fördelar för hela processkedjan och göra skogsbruket och närstående industrier effektivare och alltmer grönare. Det aktuella arbetet förväntas ge tillräckligt med data för att fastställa metodens noggrannhet under verkliga skogsbruksförhållanden från sensommar till vinter. Direkt kundinsats under projektperioden kommer att ligga grund för ytterligare prototyputveckling (anpassning till kundbehov) och marknads-/behovsanalys.

Planerat upplägg och genomförande

1) Skaffa en basenhet för prototypen som är lämplig för fältbruk (inklusive inbyggd GPS, batterier / laddare och en bärbar dator) 2) Utveckla ett tillbehör för att ge tillgång till den inre barken utan att riskera trädhälsan (prototyputveckling / anpassning) 3) Utföra fälttester tillsammans med skogsförvaltare ("early adapter" kunder) för att verifiera prestanda under verkliga arbetsförhållanden, bestämma MVP ("minimum viable product") (behovs- och marknadsanalys), samla in feedback (för vidareutveckling / produktdesign) och för att påbörja databasutveckling

Externa länkar

The homepage of Arboxa, with more detailed and illustrated description of the method

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.