Tree Quality - Green Forestry

Diarienummer
Koordinator Arboxa AB
Bidrag från Vinnova 232 256 kronor
Projektets löptid juni 2018 - februari 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Projektets syfte var att bestämma kvaliteten på träd redan i skogen, baserat på kemisk sammansättning. Det specifika målet med projektet var att ta fram en prototyp för en handhållen enhet för detta ändamål och utvärdera dess prestanda i verkliga fälttester i skogen, samt påbörja insamlingen av data för databasen. - Projektet lyckades med detta och mer. Prototypen fungerade med imponerande resultat under olika väderförhållande, och två stora skogsbolag gick med på att fortsätta arbetet (expandera tester och demonstration). Svensk patent beviljat (täckande metod och instrument)

Resultat och förväntade effekter

Den föreslagna metoden förväntas att ha betydande miljömässiga och ekonomiska fördelar för hela processkedjan. Projektet förväntats ge tillräckligt med data för att fastställa metodens noggrannhet under verkliga skogsbruksförhållanden. Detta har projektet lyckades med. Avtal tecknade med skogsbolag för fortsatt insamling av data i vår/sommar, dvs utanför projektets tidsram. Direkt kundinsats har lagt grund för ytterligare produktutveckling (anpassning till kundbehov). Vi har utfört oberoende marknads-/behovsanalys som verifierade marknaden och behovet.

Upplägg och genomförande

1) Skaffa en basenhet för prototypen för fältbruk (inkl. GPS, batterier / laddare och dator) - Lyckades helt, förutom GPS:n (där fortsätt utveckling krävs enligt kundbehov) 2) Utveckla tillbehör för att nå den inre barken utan att riskera trädhälsan. - Lyckades 3) Utföra fälttester tillsammans med skogsförvaltare för att verifiera prestanda under verkliga arbetsförhållanden, bestämma MVP ("minimum viable product") (behovs- och marknadsanalys), samla in feedback (för vidareutveckling / produktdesign) och för att påbörja databasutveckling - Lyckades med alla.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-00982

Statistik för sidan