Tree Quality - Green Forestry

Reference number 2018-00982
Coordinator Arboxa AB
Funding from Vinnova SEK 260 000
Project duration June 2018 - February 2019
Status Ongoing
Venture Innovative Startups
Call Innovative Startups step 1 spring 2018

Purpose and goal

Projektet syftar till att bestämma kvaliteten på träd redan i skogen, baserat på deras kemiska sammansättning, genom snabb och icke-destruktiv teknik. Metoden i slutändan ska använda 3 olika enheter: 1) En handhållen enhet (för inventering och skogsförvaltning); 2) En enhet för skördaraggregaten (avverkning); 3) En databas (för att korrelera kemisk sammansättning till olika egenskaper av träd). Målet med det aktuella arbetet är att utvärdera prestandan hos den handhållna enheten under verkliga fälttest i skogen, och påbörja insamlingen av data för databasen.

Expected results and effects

När den föreslagna metoden har färdigställts, förväntas den att införa betydande miljömässiga och ekonomiska fördelar för hela processkedjan och göra skogsbruket och närstående industrier effektivare och alltmer grönare. Det aktuella arbetet förväntas ge tillräckligt med data för att fastställa metodens noggrannhet under verkliga skogsbruksförhållanden från sensommar till vinter. Direkt kundinsats under projektperioden kommer att ligga grund för ytterligare prototyputveckling (anpassning till kundbehov) och marknads-/behovsanalys.

Planned approach and implementation

1) Skaffa en basenhet för prototypen som är lämplig för fältbruk (inklusive inbyggd GPS, batterier / laddare och en bärbar dator) 2) Utveckla ett tillbehör för att ge tillgång till den inre barken utan att riskera trädhälsan (prototyputveckling / anpassning) 3) Utföra fälttester tillsammans med skogsförvaltare ("early adapter" kunder) för att verifiera prestanda under verkliga arbetsförhållanden, bestämma MVP ("minimum viable product") (behovs- och marknadsanalys), samla in feedback (för vidareutveckling / produktdesign) och för att påbörja databasutveckling

External links

The homepage of Arboxa, with more detailed and illustrated description of the method

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.