TranzPORT - Testning av autonoma nollemissionstransporter till hamn

Diarienummer 2018-04754
Koordinator Volvo Technology AB - CTO Office
Bidrag från Vinnova 84 698 592 kronor
Projektets löptid december 2018 - november 2021
Status Pågående

Syfte och mål

Föreliggande projekt utvecklar ett logistiksystem för tunga transporter som kommer att stimulera ett transportsystem för alla typer av tunga transporter. Tekniken kommer att demonstreras och utvecklas för att utvärdera inte enbart teknik utan också samhällsnytta både i ett globalt och ett svenskt perspektiv. Ny kunskap kommer att tillföras området. Genom att i projektet kombinera tre olika teknikområden automation, elektromobilitet och digital infrastruktur/uppkoppling uppnås synergieffekter och nya transportlösningar kan realiseras med Sverige som ett föregångsland.

Förväntade effekter och resultat

Skapa kunskap kring genomförbarhet och vad som krävs av de olika aktörerna i samhället (myndigheter, industri, akademi). Samarbetet mellan aktörer bidrar till att olika parters perspektiv delas och skapar en bild kring vad denna typ av transportlösning innebär för framtiden. Dessutom kommer kringeffekter av framtidens transportlösningar att identifieras, även bortom de uppenbara kring hållbarhet och precision.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att ha en utvecklingsfas, demonstrationsfas och en analysfas. Dessa faser kommer att itereras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.