Träning av lungors immunfunktion för att förebygga tuberkulos

Diarienummer 2016-03274
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Bidrag från Vinnova 238 748 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Nationell individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Syftet med projektet var att projektkoordinatorn skulle ges möjlighet till nära samverkan med utvecklingsarbete på företaget, ISAB. Mer specifikt skulle PreciseInhale-metodiken som utvecklats av ISAB anpassas för muslunga för att kunna studera hur lungor kan stärkas i sitt försvar mot Mycobacterium tuberculosis.

Resultat och förväntade effekter

Projektkoordinatorn har lokalt på företaget tränats i att utföra exponeringar och förberedande mätningar med PreciseInhale-teknik. Därvid har befintlig modul avsedd för aerosolexponering av råtta utvärderats i syfte att samla kunskap för modifiering av utrustningen för musstudier. Projektets tidplan höll inte och försök med möss har förberetts men ännu ej genomförts. Dock har projektkoordinatorn tillsammans med företaget skickat in en ansökan till EUs Horizon 2020-program, för att söka medel för en omfattande studie för vilket det nuvarande projektet är fundamentalt.

Upplägg och genomförande

Mer specifika uppnådda delmål: en ventilator som simulerar musandning köpts in och testkörts. Mjukvara har utvecklats för mätning av andningsfrekvens och dosstyrning för muslungvolymer. Projektkoordinatorn har genomgått försöksdjurskurs för att få behörighet att genomföra experiment på djur. En etisk ansökan för att genomföra initiala experiment på möss har skrivits och godkänts. Alla dessa förberedelser är av största vikt för det planerade EU-projektet.

Externa länkar

Länk till företagets hemsida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.