Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Trainstation - belägga ny modell för divergent tänkande och kreativt skapande för barn & ungdomar

Diarienummer
Koordinator BRIGHTN AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

På Trainstation har läromedel och verktyg skapats och testat divergent tänkande hos unga. Metodiken har utgått ifrån barns egen vilja att lära och deras autonomi. Intervjuer bekräftar ett ökat lärande och divergens. Sättet att lära gör att barn och unga återkommer för att skapa mer. De önskar utökade öppettider, och barn som innan bara använt mobiltelefonen för spel, ser idag helt nya digitala framtidsmöjligheter. Analys visar att de på kort tid har gått från att vara digitala konsumenter till att skapa och producera. Den metodik som möjliggör detta, är framtagen av projektet.

Resultat och förväntade effekter

Individbaserat lärande har utformats och testats. Alla barnens och de ungas egna intresseområden (såsom robotik, programmering, video/bild/musikproduktion mm) har nu läromedel för digitalt lärande och skapande. Observation av intresse, skapadet av egna alster och variationen emellan dem, visar på divergens. Många har vågat utforska, och återkommit för att skapa mer, en grund för livslångt digitalt lärande. En traditionellt manlig kontext har lockat tjejer, en segregerad miljö utan likvärdiga möjligheter i alla hem, har fått en plats och metod för utveckling och kreativitet.

Upplägg och genomförande

Det är svårt for ett barn idag att veta var man skall börja om man önskar utvecklas inom digitalt skapande. Då projektet lockat alla kön, åldrar och bakgrunder, kan tanken om metodik, lärande upplägg och genomförande kunnat bekräftas. Att bygga upp livslångt lärande utifrån barns egna önskemål om hur de bäst lär, hur de kan lära av varandra samt byggt på den roll deras egen lust och autonomi spelar för kreativitet, är framgångsrikt. Detta bekräftas även i forskningsbaserad kontext. Framtiden kräver en stor kompetensväxling. Den är påbörjad här, för utveckling och uppskalning framöver.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2018

Diarienummer 2018-01305

Statistik för sidan