Trainstation - belägga ny modell för divergent tänkande och kreativt skapande för barn & ungdomar

Diarienummer 2018-01305
Koordinator BRIGHTN AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

Den digitala mötesplatsen i Vivalla (Vivalla Trainstation) ar ett fysiskt utrymme for digitalt skapande, dar unga ges möjlighet att upptacka och odla egna digitala fardigheter, baserat pa ditt eget intresse, pa gemensamt utforskande och pa kurerad kunskap fran filmade larare i varldsklass. I detta projekt utforskar vi tillsammans med de unga nya kunskapsomraden och metoder för att ta sig an dem. Genom tillampad forskning tar vi fram matbara parametrar for att utvardera en pedagogisk modell for divergent tankande och kreativitet.

Förväntade effekter och resultat

Vi tar fram en pedagogisk modell och ett koncept i syfte att erbjuda till en bredare publik, pa sikt till fler orter i landet. Vi har redan i liten skala sett att vi stärker barns och ungas sjalvfortroende, vi har ungdomar som blivit handplockade fran oss till sma naringslivsaktiviteter som de fatt ersattning for. Efter projektets slut har vi framtagna mätkriterier för divergent tänkande och kreativitet hos unga, som vi kan omsätta i en metod och modell för liknande lärande för Sveriges alla unga. Metodiken matchas mot forskning och larandet studeras utifran konsaspekter.

Planerat upplägg och genomförande

-Mata och testa for optimal larandedesign kring digitalt skapande och divergent tankande. -Ta fram optimal metod och pedagogisk modell exponering kring digitalt skapande och larande, i syfte okat sjalvfortroende och mojlighet till inklusion. Delmal: Etablering projekt Etablering fragestallningar & hypoteser. Inlasning referensforskning Framtagning matbara parametrar Observation och dokumentation ungdomarnas resultat Implementering matpunkter Insamling data Framstallning modell for datavisualisering Analys & redovisning

Externa länkar

Trainstation - där vi aldrig slutar leta efter vägar att inspirera till ökat digitalt skapande och livlig fantasi.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.