Trådlös vattenlarm-etikett ” Thin Film Detector”

Diarienummer 2018-01566
Koordinator TOLLCO AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 2 032 900 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Forsknings- och innovationsprojekt

Syfte och mål

Med ny teknik skapa effektivare sätt att förebygga vattenskador på byggnadsmaterial i fastigheter, samt möta kravställningen som Boverket föreskriver. Mål Utveckla en trådlös vattenlarm-etikett, ”Thin Film Detector” Produktions och produktkostnaderna ska vara låga. Larmetiketten produceras/monteras i Sverige och gynnar svensk industri. Med stöd från svensk forskning, säkerställa slutkundernas behov av att skydda fastigheter mot vattenskador. Praktiskt förverkliga det teoretiska resultatet från genomförbarhetsstudien.

Förväntade effekter och resultat

Forsknings och innovationsprojektet skall klargöra: Hur den trådlösa smarta vattenlarm-etikett skall fungera. Vilka produktionsmetoder som skall användas. Prisbilden skall möta slutkundens förväntningar. En fungerande prototyp skall vara framtagen och utprovad. Patentansökan som lämnats in skall matcha funktionen för vattenlarm-etiketten.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i 5 arbetspaket; 1.Projektledning, 2. Elektronik, 3. Mjukvara, 4. Tillverkning, 5. Test och utvärdering, med underaktiviteter för att nå de uppsatta målen. Till att börja med läggs fokus på att specificera kravbilden samt funktionalitet. Utifrån specifikationen kommer två faser av prototyputveckling att ske. Första fasen: Utvecklas de ingående komponenterna. Andra fasen: Utveckla en prototyp baserad på erfarenheter från första fasen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.