Trådlös vattenlarm-etikett ” Thin Film Detector”

Diarienummer 2018-01566
Koordinator TOLLCO AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 2 032 900 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Forsknings- och innovationsprojekt