Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Trådlös mätning och kommunikation för dosimetrar

Diarienummer
Koordinator INTELLEGO TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med detta projekt var att ge Intellego kunskap om hur en kemisk indikator kan kopplas ihop med ett elektroniskt system t.ex. en app eller dator. Detta mål uppnåddes delvis och även om det kvarstår utveckling, har Intellego en klar bild om hur utvecklingen skall utföras och hur Intellego skall nå den slutgiltliga produkten. Utan denna kompetensförstärkningen hade Intellego inte kunnat påbörja utvecklingen av det elektroniska systemet och inte heller fått förståelsen vad som krävs under utvecklingen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av projektet var att Intellego fick hjälp med att utveckla dess elektroniska indikatorsystem och kunskap om vad som krävs för att utföra utvecklingen och vidareutvecklingen av det elektroniska systemet. Intellego skulle även få fram en prototyp av systemet vilket lyckades. Intellego kan nu fortsätta utvecklingen framåt och implementera det elektroniska sysmetet genom hela dess produktkatalog. Detta kommer resultera i att Intellego kan öppna nya marknadsområden med nya kunder. Intellego har redan påbörjat de kommersiella diskussionerna med potentiella kunder.

Upplägg och genomförande

Projektet hade följande upplägg och genomförande: 1. Förstudie hur skall det praktiska arbetet genomföras 2. Utförande/Prototypframställning 3. Verifiering av prototyp Projektet genomfördes enligt plan och resultatet, att utveckla en prototyp, uppfylldes. Flera nya frågor har uppkommit under utvecklingen vilken visat på att utvecklingen till en slutgiltlig produkt kommer att kräva resurser och tid men är fullt möjlig.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01670

Statistik för sidan