Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ToMM

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 4 350 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - september 2015
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2012-03685eng.pdf(pdf, 469 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripnade målet för ToMM var att utvärdera möjligheterna och kraven för att införa människa-maskin samverkan utan fysiska hinder i en monteringslina. Delmålen var att utreda detta kopplat till: - ökad kunskap kring de nya teknologier som just nu utvecklas - genomföra virtuella och fysiska konceptuella demonstratorer för tre industriella monteringssituationer (1) under-upp montering av panel (2) montering av tung komponent i få varianter (3) montering av tung och stor komponent - samt identifiera vilka områden som behöver fortsatt kunskapsutveckling

Långsiktiga effekter som förväntas

Tekniken och forskningen inom området människa-maskin i samverkan utvecklas just nu väldigt fort tillsammans med ett pågående standardiseringsarbete inom området. Många robotleverantörer lanserar nu nya robotfamiljer som ska vara lämpliga för månniska - maskin i samverkan. Fram till idag kan man med en noggrann riskanalys införa lättviktsrobotar i en samverkande monteringscell. Våra tre case som vi utvärderade indikerade behov av fortsatt förståelse och forskning kring hur man bygger upp en säker cell, hur man genomför bra riskanalyser och att operatören behöver involveras.

Upplägg och genomförande

De tre casen som vi arbetade med var utvalda av de industriella parterna som lämpliga moment där ny teknik i form av samverkan mellan människa och maskin kan införas. Placeringen av paneler och tunga komponenter demonstrerades virtuellt och fysiskt på konceptuell nivå och den stora tunga komponenten demonstrerades endast virtuellt. Analysen genomfördes baserat på alla tre casen och ansatsen att låta industrin välja ut casen stöds av teori inom detta område som pekar på att det är vägen om vi ska snabba upp införandet av detta i industrin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2012-03685

Statistik för sidan