Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Titta in & lek-böcker. Ett interaktivt koncept för att stimulera läslust och läsförståelse.

Diarienummer
Koordinator Imitera AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Utmaningen att stimulera läslust och locka barn till fysiska böcker är stor. Siffrorna för läsandet bland barn och unga vuxna sjunker. Med tekniken AR, kan imitera AB skapa motiverande innehåll för barnböcker via vår app som bryggar digital och fysisk läsupplevelse, något som saknas idag. I en 3D-vy av bilderna får barnet ledtrådar och kan ta ut virtuella objekt, leka och motiveras. Imitera AB vill skapa en skalbar plattform för att att öka läsförståelse och intresset för böcker hos barn. Finansieringen har lett till en app för Christer Fuglesangs bok, "Rymdresan" som ett första exempel.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har skapat allt virtuellt innehåll till boken Rymdresan och har kopplat ihop det till ett flöde som stämmer överens med texten. Vissa figurer och objekt kan flyttas ut ur en sida och in i en annan (se YouTube-film via URL nedan). Då premiären för filmen "Rymdresan", som app-lanseringen ska sammanfalla med, har flyttats fram, kommer också lanseringen av appen att skjutas fram något. Projektet kommer också att kosta mer än beräknat, men detta beror på andra orsaker än den uppsatta budgeten för ansökan, då ytterligare funktioner lagts till under projektets gång.

Upplägg och genomförande

Projektet har letts med daglig avstämning för att nå upp till milstolpar. Vi har utgått från de målningar och texter som finns i boken för att skapa 3D-vyer som innehåller en utökad, samlad och funktionell upplevelse för användaren. Projektledaren har i nära samarbete med 3D-modellerare och programmerare, sett till att det som skapas håller hög visuell kvalité och funktion. Det har varit en kreativ process som har varit mycket belönande för alla parter. Vi ser fram emot ett positivt mottagande på marknaden, både i skolor och privat, inför fortsatt utveckling av konceptet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 mars 2019

Diarienummer 2019-00321

Statistik för sidan