Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

TimeSafe

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6270, M2.7
Bidrag från Vinnova 3 571 398 kronor
Projektets löptid februari 2011 - december 2012
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång Fordonsutveckling – en satsning inom FFI

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet är att undersöka samspelet mellan tidsrelaterad och säkerhetsrelaterad utvecklingsinformation och utvecklingsprocesser och hur man effektivt kan tillämpa de två standarderna TADL och ISO26262 samtidigt. Detta är uppfyllt och resultatet presenteras i en kombinerad metodik för tids- och säkerhetsfrågor, samt i språkguider. Validatorn illustrerar vidare samspelet på ett exempel på en elektriskt styrd broms.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i tre artefakter: 1) en kombinerad metodik för tids- och säkerhetsfrågor som ger råd om hur man ska hantera tid i samband med säkerhet, 2) ett antal modelleringsmönster som beskriver hur man kan uttrycka tidsegenskaper som definierats i ISO26262, samt 3) en validator som applicerar 1 och 2 på ett exempelsystem. Med hjälp av allt detta förväntas vi få god hjälp i införandet av ISO26262-standarden och att standardens krav lättare kan uppfyllas av fordons realtidssystem.

Upplägg och genomförande

Eftersom området är relativt outforskat var det naturligt med en något diffus målbild. Detta kompletterades inom projektet med ett antal konkreta användarfall härledda från projektets analys av tidsegenskaper i ISO 26262. Den här strategin har visat sig lyckad för projekt i så här tidiga teknikutvecklingsskeden. På så vis får man en känsla för både en bredd för problemförståelsen, och djup för detaljförståelsen. För eventuella uppföljningsprojekt kan det dock vara lämpligt med en mer detaljerad projektformulering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2010-02811

Statistik för sidan