Tillverkningssimulering av högtemperaturkompositer

Diarienummer 2017-04873
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Nationella Flygtekniska Forsknings Programmet 7
Ansökningsomgång 2017-02942-en

Syfte och mål

Polymerkompositer kan spara vikt i flygmotorer. En utmaning är emellertid att de är temperaturkänsliga. Projektets långsiktiga mål är att utveckla teknik för konstruktion och tillverkning av temperaturbeständiga kompositer, vilket innebär att de också kan användas i varmare delar av motorn. Detta projekt kommer att stödja denna utveckling genom att utveckla metoder för simulering av tillverkning av högtemperaturkompositer.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas innebära effekter i form av ökad konkurrensförmåga för deltagarna via ny teknologi och nya produkter. HiSim kommer att leverera resultat i form av en metodik för restspännings- och formförändringssimulering för högtemperaturkompositer vilket det i dagsläget inte finns bra metoder för. Därigenom kommer projektresultaten utgöra en viktig byggsten för förmågan att erbjuda nya konkurrenskraftiga lättviktskomponenter för flygmotorer.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i samverkan mellan GKN Aerospace och Swerea SICOMP. Arbetet inleds med en litteraturstudie rörande beteenden hos de ingående beståndsdelarna. Med detta som grund kommer existerande beräkningsmetodik för restspänningssimulering att anpassas för att passa även högtemperaturkompositer. Metodiken kommer att valideras genom tillverkningsförsök på en demonstratorkomponent.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.