Tillsammans syns vi

Diarienummer 2018-01308
Koordinator Agapes Vänner i Stenungsund Tjörn och Orust
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

"Tillsammans syns vi" är ett ”attitydprojekt” som handlar om att utveckla en metod - ett socialt företagande - för att förändra attityder hos befolkningen i ett lokalsamhälle, rörande en viktig samhällsutveckling. Det anknyter till ett annat Vinnovaprojekt, Egnahemsfabriken, ett samverkansprojekt mellan olika aktörer för att bygga småskaliga bostäder för och tillsammans med nyanlända, unga och äldre. Egnahemsfabriken är också en mötesplats som kommer byggas upp under sommaren med odling, matlagning, studiecirklar och kultur bland annat i form av utställningar, konserter mm.

Förväntade effekter och resultat

Ungdomarna ska fungera som ambassadörer och kreativ motor och dels skapa nya kunskaper, kontakter och nätverk, dels medverka till att förankra Egnahemsfabriken lokalt, dels bidra till kunskap om möjligheten till uppskalning. Slutresultatet kommer att bli en enkel rapport och även digitalt material samt tankar om fortsatt process, där ungdomar även kanske kan vara med och bygga sina egna hus.

Planerat upplägg och genomförande

Gruppen ska i text, rörlig bild och foto dokumentera arbetet på Egnahemsfabriken under tre veckor då de genom kommunen är anställda som sommarjobbare. Ungdomarna kommer att lära sig att arbeta med film, foto och sociala medier som t ex poddar och de kommer även hjälpa till att odla, laga mat och fixa fika för sig själva och andra. Ungdomarna ska också ihop med sin handledare utveckla en strategi för att nå lokalsamhället och medverka vid spridning och presentation i sociala medier och lokala sammankomster. De kommer även fungera som ambassadörer för projektet under hösten, då på deras fritid.

Externa länkar

Projektsida för Egnahemsfabriken, där ungdomarnas material kommer att publiceras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.