Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tillsammans syns vi

Diarienummer
Koordinator Agapes Vänner i Stenungsund Tjörn och Orust
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Viktiga resultat som projektet gav

"Tillsammans syns vi" är ett metodutvecklingsprojekt för att undersöka hur man tillsammans med unga nyanlända och ungdomar från orten kan förändra och påverka attityder. Projektet dockar an till Egnahemsfabrikens verksamhet och gruppen har i text, rörlig bild och foto dokumenterat arbetet på Egnahemsfabriken. Ungdomarna har framförallt fungerat som ambassadörer och kreativ motor. Ungdomsgruppen bestod av tjejer och killar, hälften från Tjörn och hälften nyanlända / ensamkommande. Ett viktigt mål som har uppfyllts var att skapa sammanhållning genom ett gemensamt arbete.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har genom ungdomarnas insats i form av byggande, dokumentation och engagemang synliggjort Egnahemsfabriken i lokalsamhället, och samtidigt skapat viktiga band mellan unga nyanlända och tjörnungdomar. Det har blivit tydligt att mycket kan åstadkommas för integration, självförtroende, nya idéer och samhällsutveckling, genom gemensamt praktiskt arbete. Projektet har gett nya kontaktytor, förankring på orten och en metod för social hållbarhet och framtida projekt med ungdomar.

Upplägg och genomförande

Ungdomarnas uppgifter var att under tre sommarveckor snickra, plantera, förbereda odlingslotter, rensa, måla, sy, samt att bygga på Egnahemsfabrikens första Attefallshus. I projektet ingick även att dokumentera Egnahemsfabrikens verksamhet, bilder som ställdes ut på en avslutande vernissage. Ett mål var också att ge deltagarna nya kunskaper, via workshops med fotograf, filmare och snickarhandledning. Allt fungerade väl trots viss språkförbistring och målet att skapa integration genom kreativt arbete uppfylldes.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2018

Diarienummer 2018-01308

Statistik för sidan