Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tillförlitliga kylda mikrovågsförstärkare

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Microtechnology and Nanoscience
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

-Att utveckla unika tillförlitliga kylda lågbrusiga mikovågsförstärkare i syfte att göra svensk elektronikindustri attraktiv på en global marknad för Big Science. Nya förstärkare har demonstrerats och kommersialiserats inom projektet. Den svenska SME parten LNF har av utomstående aktörer stärkt sin roll på en internationell marknad för Big Science.

Långsiktiga effekter som förväntas

-Lösa de kritiska stegen i halvledarprocessen. Vi har demonstrerad en ny stabiliserad kryogen transistorprocess som nu används av LNF. -Tillförlitlig tillverkning av tusentals integrerade förstärkare på en halvledarbricka. Detta resultat är delvis uppnått. Detta beror på andra problem än de som adresserats i projektet. -Ökad konkurrenskraft för ett svenskt företag vid internationell upphandling inom Big Science. LNF deltar aktivt inom Big Science upphandlingar för SKA och ESO.

Upplägg och genomförande

-Tillverkning och test av transistorer, först på Chalmers ´on-wafer´, därefter LNF i monterade hybridförstärkare. Detta har gjorts vid flera tillfällen och fungerat bra. -Test av de lovade koncepten ovan i en integrerad kretsprocess och därefter implementering i fullständig kretsprocess. Har genomförts enligt plan. -Montering av kretsar moduler och sluttest. Har genomförts och publicerats. En optimeringsstudie genomförs för närvarande och resultaten publiceras 2020.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-01849

Statistik för sidan