Tillförlitliga kylda mikrovågsförstärkare

Diarienummer 2016-01849
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Microtechnology and Nanoscience
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Smartare Elektroniksystem. Forsknings- och innovationsprojekt 2016

Syfte och mål

Att utveckla unika tillförlitliga kylda lågbrusiga mikovågsförstärkare i syfte att göra svensk elektronikindustri attraktiv på en global marknad för Big Science.

Förväntade effekter och resultat

-Lösa de kritiska stegen i halvledarprocessen som orsakar elektrisk instabilitet vid kylning av lågbrusiga integrerade förstärkare. -Tillförliltlig tillverkning av tusentals integrerade förstärkare på en halvledarbricka vilket i sin tur skulle möjliggöra kommersialisering av dessa förstärkare i volym. -Ökad konkurrenskraft för ett svenskt företag vid internationell upphandling inom Big Science.

Planerat upplägg och genomförande

-Tillverkning (WP1) och test av transistorer, först på Chalmers ´on-wafer´ (WP2), därefter LNF i monterade hybridförstärkare. (WP3) -Test av de lovade koncepten ovan i en integrerad kretsprocess (WP4) och därefter implementering och tillverkning i fullständig kretsprocess (WP5) -Montering av kretsar (två olika bredbandiga designer) i moduler (WP6) och därefter sluttest i olika grader av köldcykler (WP7) .

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.