Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tidig och säker diagnostik av tjocktarmscancer

Diarienummer
Koordinator AB MAvatar - Cellbiologen
Bidrag från Vinnova 220 397 kronor
Projektets löptid juni 2018 - juli 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Cancer i tjock- eller ändtarmen (CTÄ) är den tredje vanligaste cancerformen. Eftersom prognosen beror på tidig diagnostik behövs ett säkert diagnostiskt test. Vi har med hjälp av stöd från Vinnova utvecklat ett kombinationstest för CTÄ, ColoTest, där analys av fyra olika proteiners koncentrationer i ett blodprov vägs ihop med hjälp av en algoritm. Vi har sökt patent på ColoTest och förhandlar nu med ett diagnostikföretag om att utveckla ColoTest för kliniskt bruk.

Resultat och förväntade effekter

Vi har uppnått målet för ansökan, nämligen utveckling av ett test för tidig CTÄ diagnostik, ColoTest, som bygger på att analysera fyra proteiner i blodprov, samt att diagnostiskt klassificera med hjälp av en algoritm. Vi har sökt patent för ColoTest och förhandlar med ett diagnostikföretag att utveckla detta.

Upplägg och genomförande

Vi har analyserat tusentals mRNA och proteiner i redan genomförda studier av bortopererade CTÄ. Med datorns hjälp har vi sorterat ut nio proteiner som verkade vara speciellt bra för diagnostik. Vi testade dessa nio proteiner i blodprover från ett hundratal patienter och matchade kontroller. Vi fann att fyra proteiner med hög säkerhet skiljde patienter från kontroller. Detta gjordes med en klassificeringsalgoritm som kan utvecklas till ett användarvänligt diagnostiskt verktyg, som del av ColoTest.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01123

Statistik för sidan