Tidig och säker diagnostik av tjocktarmscancer

Diarienummer 2018-01123
Koordinator AB MAvatar - Cellbiologen
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Målet för denna ansökan är att ta fram en demoversion av en diagnostisk produkt för tidig och säker diagnos av cancer i tjock- eller ändtarmen (CTÄ).

Förväntade effekter och resultat

Förväntad effekt inom ett år är att ha en patenterad, demoversion av ColoTest klar, och utifrån denna finansiera implementeringsverksamhet så att ColoTest ingår i det nationella screeningprogrammet inom fem år. Finansiering för implementeringen kommer att säkras dels via steg 2 i Vinnovas program och dels genom investerare.

Planerat upplägg och genomförande

Vår projektion är att ColoTest ska bli betydligt säkrare än befintliga laboratoriebaserade metoder, genom en optimerad, och patenterbar, kombination av nya och kända variabler, samt en programvara för att diagnostisera utifrån denna kombination. I kombinationen ingår diagnostiska proteiner som utvalts genom redan utförda analyser av tumörer med bulk microarray- eller enkel cell RNA sekvensering. Företaget och dess medarbetare inom universitet och sjukvård har erfarenhet av sådana analyser som resulterat i gemensamma publikationer i ledande tidskrifter.

Externa länkar

mavatar.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.