Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

THz system 2025

Diarienummer
Koordinator Omnisys Instruments Aktiebolag - Omnisys Instruments AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - februari 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Smartare Elektroniksystem: genomförbarhetsstudier

Syfte och mål

Kostnadseffektiva byggsätt och produktion av THz diod komponenter och system är nyckeln till att kunna bredda tillämpningsområdena utanför de traditionella vetenskapliga marknaderna tex för att skapa nya förbättrade vädertjänster, säkerhetskameror och sensorsystem för olika sorters produktionsprocesser. Det är också en förutsättning för att kunna behålla den konkurrenskraft som denna sorts spetsteknologi erbjuder på existerande marknader för specialiserad radioutrustning inom radioastronomi, klimatforskning och vädersatelliter.

Resultat och förväntade effekter

Nya byggsätt av THz-system inbegriper både specifika kretslösningar, tillverkningsprocesser och integration av komponenter, samt nya gränssnitt mellan kringliggande stödsystem och mekaniska stödstrukturer. Vidare krävs en komplett översyn av hela tillverkningskedjan från halvledarprocess till färdigt system och nödvändiga steg mot fullskalig wafer produktion, automatiserade on-wafer testmetoder och harmonisering av kretsdesigner och tillhörande tillförlitlighetstest måste genomföras för att nå en kostnadseffektiv volymproduktion av THz elektronik.

Upplägg och genomförande

Projektet har bestått av två delar, en generell system-förstudie och en specifik komponent-förstudie. I den generella systemstudien har först det allmänna behovet av nya byggsätt belysts för olika typer av tillämpningar, varefter fokus på den kommersiella marknaden av nätverk av mindre vädersatelliter s.k Cube-sats har undersökts mer specifikt. I den andra delen har flera aspekter kring 2.5-D byggsätt och produktionsaspekter kring THz-elektronik utvärderats och i några fall har även delar av dessa kunnat tillämpats i pågående utvecklingsprojekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 oktober 2018

Diarienummer 2018-03474

Statistik för sidan