The Joint Way: tillsammans för framtidsformande innovation

Diarienummer
Koordinator LUND BUSINESS INCUBATOR AB
Bidrag från Vinnova 1 339 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Social innovation - temasatsning
Ansökningsomgång Ett stärkt innovationsstöd för social innovation

Syfte och mål

Projektets syfte är att stärka förmågan hos Sveriges innovationsfrämjare att identifiera, attrahera och stötta sociala innovationer och innovatörer. På sikt bidrar detta till en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar framtid och till att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål. Projektets övergripande mål är att genomföra kunskapshöjande insatser, samt utveckla, testa, implementera och sprida praktiska verktyg för att stötta sociala innovationer och sociala företag bland Sveriges innovationsfrämjare.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas stärka förmågan hos Sveriges innovationsfrämjare att identifiera, attrahera och stötta sociala och hållbara innovationer och innovatörer. Förväntade resultat och effekt: 1) Ökad kunskap och förståelse för social innovation och socialt företagande, 2) Utvecklade, testade och implementerade konkreta verktyg för socialt innovationsfrämjande, 3) Ökat antal sociala innovatörer och entreprenörer hos innovationsfrämjarna, 4) Spridda kunskaper och verktyg om socialt innovationsfrämjande till fler innovationsfrämjare i Sverige och internationellt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är 2 årigt och genomförs i form av 4 arbetspaket som löper parallellt för att skapa synergier däremellan. I projektet används en behovsstyrd strategi, där deltagande innovationsfrämjare aktivt involveras i utformning och genomförande av arbetspaket. AP1) Projektledning och Admin AP2) Kunskapshöjande insatser omfattar insatser till deltagande innovationsfrämjare inom tre utbildningsmoduler: a) Social innovation och socialt företagande, b) Hållbara affärsmodeller, c) Jämställdhet och mångfald. AP3) Utveckling, test, implementering av verktyg AP4) Spridning

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 januari 2020

Diarienummer 2018-03532

Statistik för sidan