Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

The GEOmetric Data Explorer - GEODE

Diarienummer
Koordinator DV Analytics AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte var att utveckla en prototyp av vår data analys platform GEODE (GEOmetric Data Explorer). Ett ytterligare mål vara att validera våra metoder och of prioritera vidare utvecklingsbehov genom diskussioner med potentiella kunder. Primärt har detta inkluderat kunder inom life science området. Vi har uppnått de mål som sattes i början av projektet och är nu i en bra position för ytterligare aktiviteter att ta GEODE till marknaden.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten från detta projekt ligger till grund för ytterligare aktiviteter för att ta GEODE till marknaden. Det input vi har samlat från potentiella kunder verifierar både ett stort behov samt kommer ligga till grund för ytterligare utveckling. Effekten av detta är förhoppningsvis en produkt som specifikt kan möta marknadens behov. Vi har också definiera olika moduler i GEODE som kan kombineras för att snabbt lösa kunders olika frågeställningar.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i två arbetspaket: (i) utveckling av en funktionell beta version of vår analys platform GEODE och (ii) kundkontakter och marknadsanalys. Vi har lyckats koppla kunders behov till utvecklingsarbetet med GEODE, vilket är viktigt för att snabbt nå en full funktionell version av GEODE. Sammantaget visar resultaten från de två arbetspaketen att det finns goda förutsättningar att nå marknaden inom 1-2 år och dessförinnan använda GEODE i ett antal pilotprojekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00676

Statistik för sidan