The GEOmetric Data Explorer - GEODE

Reference number
Coordinator DV Analytics AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration March 2017 - August 2017
Status Completed
Venture Innovative Startups
Call Innovativa startups fas 1 Våren 2017

Purpose and goal

Projektets syfte var att utveckla en prototyp av vår data analys platform GEODE (GEOmetric Data Explorer). Ett ytterligare mål vara att validera våra metoder och of prioritera vidare utvecklingsbehov genom diskussioner med potentiella kunder. Primärt har detta inkluderat kunder inom life science området. Vi har uppnått de mål som sattes i början av projektet och är nu i en bra position för ytterligare aktiviteter att ta GEODE till marknaden.

Expected results and effects

Resultaten från detta projekt ligger till grund för ytterligare aktiviteter för att ta GEODE till marknaden. Det input vi har samlat från potentiella kunder verifierar både ett stort behov samt kommer ligga till grund för ytterligare utveckling. Effekten av detta är förhoppningsvis en produkt som specifikt kan möta marknadens behov. Vi har också definiera olika moduler i GEODE som kan kombineras för att snabbt lösa kunders olika frågeställningar.

Planned approach and implementation

Projektet genomfördes i två arbetspaket: (i) utveckling av en funktionell beta version of vår analys platform GEODE och (ii) kundkontakter och marknadsanalys. Vi har lyckats koppla kunders behov till utvecklingsarbetet med GEODE, vilket är viktigt för att snabbt nå en full funktionell version av GEODE. Sammantaget visar resultaten från de två arbetspaketen att det finns goda förutsättningar att nå marknaden inom 1-2 år och dessförinnan använda GEODE i ett antal pilotprojekt.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.