Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

The Flow

Diarienummer
Koordinator HABERMANN DESIGN & DEVELOPMENT AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att undersöka potentialen för ett nytt system för organiska avfallsflöden och skapa ett konsortium för framtida utveckling. Intervjuer och möten med aktörer har ökat förståelsen för behov, hinder och drivkrafter för nya lösningar. Omvärlds- och marknadsanalyser har påvisat marknadspotential och stora möjligheter till att kommersialisera idén. Under projektet har samarbetet inom konsortiet förstärkts och dialog kring samarbeten i andra projekt har inletts, även med ytterligare aktörer.

Långsiktiga effekter som förväntas

I projektet har vi kartlagt aktörer i hela värdekedjan via möten och intervjuer. Marknadsanalysen har påvisat behov av kostnadseffektiva och kretsloppsbaserade lösningar för organiskt avfall i Sverige och globalt. Prototyper har utvecklats för tester och verifiering av biotekniker med positiva resultat. En digital plattform har tagits fram på prototypstadiet för att styra och kvalitetssäkra logistik och processer. Projektet har påvisat flera nya affärsmöjligheter. I nästa skede kommer affärsmodeller utvecklas och produkter designas för olika applikationer.

Upplägg och genomförande

Habermann Design har koordinerat projektet via både större workshops och mindre möten med färre parter. Samarbete och kommunikationen har fungerat bra och projektet har utvecklats snabbare än väntat. Prototyper har tagits fram och testas med användare i liten skala. SLU har gjort tester i laboratoriemiljö med positiva resultat. Studiebesök, deltagande i konferenser samt flertalet möten med relevanta aktörer har genomförts och ökat förståelsen för tekniska och ekonomiska drivkrafter samt identifierat potential för kommersialisering av systemet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 oktober 2016

Diarienummer 2016-03746

Statistik för sidan