Testbädd inom strålbehandling med en open innovation-plattform

Diarienummer
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Stockholm onkologi, Radiumhemmet
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011