Testbädd för Distansdiagnostik

Diarienummer 2018-03682
Koordinator SÖDERTÄLJE SJUKHUS AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång 2018-02475-en

Syfte och mål

Södertälje Sjukhus (StSAB) avser etablera en öppen testbädd som erbjuder möjligheter att testa och utvärdera ny teknik för distansdiagnostik i en sammanhållen väldefinierad vård- och omsorgskedja. Testbädden möter marknadens behov av att snabbt kunna utvärdera nya produkter och tjänster i syfte att realisera nyttan av ny teknik för patienter och vårdaktörer.

Förväntade effekter och resultat

Detta förberedande projekt avser att kartlägga vilka behov och krav som finns för att kunna utveckla och driftsätta en öppen testbädd. Målet med förberedelseprojektet är att ta fram en projektplan för ett genomförandeprojekt som beslutsunderlag till sjukhusets ledning för att ta ställning till om utvecklingen av en öppen testbädd ska initieras.

Planerat upplägg och genomförande

Förberedelseprojektet kommer genomföras uppdelat i olika huvudaktiviteter, se nedan aktivitet 1-3, för att kunna leverera en väl underbyggd projektplan för ett genomförandeprojekt Aktivitet 1Teknikkartläggning, Inventering och genomgång av tekniska krav och behov för en testbädd, interna resurser samt medicinteknisk utrustning. Aktivitet 2 Process- och organisationsutveckling, Kartläggning av organisationen. Aktivitet 3 Omvärldsanalys, Inventering av tidigare och pågående projekt inom distansdiagnostik/distansmonitorering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.