Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Testa nya resvanor

Diarienummer
Koordinator Helsingborgs kommun - Helsingborgs stad Miljöförvaltningen
Bidrag från Vinnova 2 954 023 kronor
Projektets löptid november 2021 - november 2023
Status Pågående
Utlysning Beteendeförändringar inom mobilitetssystemet

Syfte och mål

Helsingborg stad har sedan tidigare använt sig av en metod kallad testcyklist för att locka invånare att prova att cykelpendla. Vi vill nu utveckla vår metod för att inspirera fler att byta färdmedel från bil till cykel, och på så sätt främja folkhälsa och förbättra miljön. Därför undersöker vi nu i samarbete med Lunds universitet om vi kan validera metodens resultat och skapa en metodmall som kan spridas till fler kommuner. Vi ska också undersöka motiven som ligger bakom ändrade resvanor hos olika målgrupper och om metoden har spridningseffekter till fler än de som deltar i testet.

Förväntade effekter och resultat

Slutresultatet, en metodmall, kommer att vara enkel att tillämpa för andra kommuner. Metodmallen ska vara väl utvärderad i förväntat resultat i ändrade resvanor och spridningseffekter till omgivningen. Genom mallen vill vi underlätta strategiskt arbete för beteendeförändring. Vi hoppas också på att en stor del av de 300 deltagande testcyklisterna långsiktigt förändrar sina resvanor, vilket mäts ett år efter att de deltagit. Utöver det kommer vi att använda testperioderna till att samla in åsikter och erfarenheter från deltagarna om hur de upplever cykling i staden.

Planerat upplägg och genomförande

Målet är att 300 personer ska delta som testcyklister för att kunna utföra mätningar och kvalitativ forskning på metoden. Personer som använder bil som främsta transportmedel rekryteras till att prova att använda cykel så mycket som möjligt under 6 veckor. Deltagarna får cykelutrustning som morot för att gå med, exempelvis cykelhjälm, lampor och reflexväst. De får även information om cykelvägar och fördelar med att cykla. För att stärka huvudmetoden kommer även marknadsföring och involvering av närliggande grundskolor ingå under testperioden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 november 2021

Diarienummer 2021-03084

Statistik för sidan