Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

TermoNet

Diarienummer
Koordinator ARVALLA AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juli 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Hitta en ny gränsöverskridande samarbetsform mellan fjärrvärme-värmepumpar-digitalisering-anläggning, för utveckling av värme och kyla i våra växande städer. Vi har under UDI 1 anordnat workshops med Öresundskraft, Tornet, KTC, NIBE, SKVP, Regin, Eon/Ectogrid, samt Högskolan Halmstad. Vi har också haft workshops med Energiforsk Ferrologic Utilifeed för att likaså förutsättningslöst titta på digitala styrsystem med AI stöd. Likaså har vi haft möte med Sveab anläggningar för utvecklingen i anläggningsbranschen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Minskat beroende av gas i sydvästra Sverige, med ökat utbyte mellan olika värmekällor, ex från butiker så kallade prosumenter i ett och samma nät. Vi har i arbetsgruppen analyserat Råå, Rydebäck, Ödåkra, Tornet (Helsingborg), liksom Bunkeflo, Tygelsjö, Fosie i Malmö Kommun, för att se hur stor påverkan på CO2 en övergång till fjärrvärme/värmepumpar kan få. I Bunkeflo där bostäderna förbrukar ca 15 GWh/år skulle vi minska med 3400 ton CO2/år, och i Råå där bostäderna förbrukar ca 12 GWh/år skulle vi minska med 2726 ton CO2/år.

Upplägg och genomförande

Vi har analyserat nuvarande gasförbrukning genomfört intervjuer med personer som arbetar med försäljning och teknik inom fjärrvärme och värmepumpar samt med digitala lösningar för byggnader och anläggningsföretag. Vi har under projektet haft arbetsgruppsmöten, i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg, 15 talet olika företag har deltagit. Vi har genomfört platsbesök i Råå, Rydebäck, Bunkeflo, Erikslund, Tygelsjö och Fosie. Vi har också sökt nya partners iför en bredare UDI 2 ansökan där Brf i Viken men även företag som Skånemejerier är tänkbara för att få ett brett underlag.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03375

Statistik för sidan