Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tekniskt stöd hjälper kvinnor till sundare risktagande i sitt långsiktiga sparande, för att öka ekonomisk jämlikhet

Diarienummer
Koordinator Optise AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har haft som syfte och mål att ta fram prototyper för tekniska stöd för att hjälpa småsparare bättre förstå relationen mellan befintligt och lämpligt risktagande i personens privata sparande, men fokus på kvinnor. Under projektet har ett flertal koncept och prototyper utvecklats och testats gentemot slutkund. Testerna har vida ökat företagets förståelse för hur problemet bör lösas, men även vikten av att det behövs lösas. Företagets mål med projektet har uppnåtts genom att prototyper utvecklats för sagda syfte, baserat på dessa lärdomar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det tydliga resultatet är framtagande av en teknisk prototyp som uppfyller de mål företaget satt för projektet, och möjligheten att vidare integrera denna i företagets existerande produkter. Det mer oväntade resultatet, som företaget värderar minst lika högt, är nya lärdomar rörande hur risk ska kommuniceras på ett förståeligt sätt. I kort: Det är INTE som industrin gör det idag. En möjlighet att vidareutveckla dessa resultat skulle kunna få stor positiv effekt på företaget och dess kunder, men även på industrin som helhet.

Upplägg och genomförande

Företaget har genomfört projektet nyttjandes agila metoder, främst rörande iterativ framtagning och testning av koncept och prototyper. Testningen har skett med användare från den tänkta målgruppen. Arbetssättet har varit avgörande för att företaget lyckades ta fram en prototyp som verkligen uppfyller målet. Vidare, tack vare ett iterativt arbetssätt som involverat användarna så har företaget lyckats nå oväntade slutsatser rörande hur den idag gällande industristandarden för att kommunicera risk inte är lämplig för sitt syfte.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2016-05546

Statistik för sidan