Teambaserad utveckling för säkerhet och kvalitet av programvara till flygsystem

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Aeronautics
Bidrag från Vinnova 3 339 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Nationella flygtekniska forsknings programmet 7
Ansökningsomgång NFFP7: Forskningsprojekt inom flygteknik

Syfte och mål

Det övergripande målet är att förbättra metoderna som används för att utveckla komplex programvara och som möter de krav på kvalitet och säkerhet som gäller för flyg. Vi kommer att definiera och utvärdera en agil utvecklingsmetod som uppfyller säkerhetskraven. Vi kommer även att studera förhållandet mellan beteendemässiga, kognitiva och sociala faktorer och kvalitet. Slutligen kommer vi att utvidga kunskapen om kollektiv intelligens och hur begreppet bäst kan användas av flygindustrin.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att tillhandahålla en effektiv och kontextuellt skräddarsydd mjukvaruutvecklingsmetod som tar hänsyn till de mänskliga faktorerna. Den resulterande metoden och den förvärvade kunskapen kommer inom fem år att leda till en tio-procentig ökning av produktbidraget och femtio-procentig minskning av defektrapporter per levererat mjukvarusystem.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i tre arbetspaket för vilka industridoktoranden vid Saab kommer att vara delprojektledare. Det första arbetspaketet är ett samarbete mellan Saab och Chalmers Tekniska Högskola. Arbetspaket två och tre är tvärvetenskapliga och kräver kunskap och erfarenhet från både mjukvaruutveckling och socialpsykologi. Arbetspaketen är oberoende av varandra och kan därför genomföras parallellt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.