Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Teambaserad utveckling för säkerhet och kvalitet av programvara till flygsystem

Diarienummer
Koordinator Saab AB - SAAB Aktiebolag Aeronautics
Bidrag från Vinnova 3 339 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - mars 2022
Status Avslutat
Utlysning Nationella flygtekniska forsknings programmet 7
Ansökningsomgång NFFP7: Forskningsprojekt inom flygteknik

Syfte och mål

Användandet av programvarusystem i flygindustrin kommer att öka. Kvaliteten och säkerheten på programvara är inte endast ett resultat av fokusering på tekniska och processrelaterade aspekter. De kognitiva, beteendemässiga och sociala faktorerna är åtminstone lika viktiga att beakta vid skapandet av ett organisation som kan möta nödvändiga kvalitetsstandarder. Genom att använda ett tvärvetenskapligt angreppssätt har projektet studerat hur dessa mekanismer påverkar programvaruutvecklingen.

Resultat och förväntade effekter

Genom genomförandet av flertalet vetenskapliga studier relaterat till de beteenderelaterade aspekterna av programvaruutveckling har projektet bidragit till att öka medvetenheten om dessa faktorerna samt tagit fram konkreta verktyg som programvaruföretagen kan använda. En ökad förståelse bidrar till att öka effektiviteten som blir en konkurrensfördel för Svensk flygindustri.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat i tre arbetspaket med den gemensamma nämnaren att de studerade de beteendemässiga aspekterna på programutveckling. För att skapa förståelse använde vi en design där data samlades in via fokusgrupper, semi-strukturerade intervjuer, enkäter och literaturundersökningar. Det kvalitativa data skapade en bredare förståelse medan kvantitativa data användes för att verifiera modellerna vi tagit fram.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 maj 2022

Diarienummer 2017-04874

Statistik för sidan