Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Teaching, Training and Transforming Assembly with Collaborative and Social Robots (T3CR)

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Industri- och materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - februari 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering – höst 2018

Syfte och mål

Syftet med projektet var att undersöka behöver at utbildning och träning inom automationsstaretegier för att öka transformationen mot mer automation inom svensk industri. Målet är att genom rätt utbildning, nätverk och förebilder kunna öka automationen inom svensk industri och att fler företag vågar ta steget att investera i tekniken.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten har visat ett konkret utbildningbehov inom automationsstrategier och digitaliseringsstretagier samt behov av beställarkompetens för bland annat robotlösningar.

Upplägg och genomförande

Tre projektspecifika workshops har utförts i respektive område samt ytterligare workshops i närliggande projekt. Totalt har nästan 100 företag analyserats i olka nivåer gällanda uatomation och digitalisering vilket gör att upplägget för steg 2 har blivit mer klart och tankar om utbildningsbehov och hur och var utbildningen skall ske, innan steg 1 har validerats i dessa möten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03425

Statistik för sidan