Szafran Biopsi

Diarienummer 2017-02375
Koordinator Stockholms läns landsting - Hudkliniken Karolinska Universitetssjukhuset
Bidrag från Vinnova 730 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - februari 2019
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health innovatörer
Ansökningsomgång Innovationer inom medicinsk teknik

Syfte och mål

Stansbiopsi är standardmetod vid diagnostik av hudförändringar. Projektet har utforskat alternativa lösningar, som effektiviserar & förbättrar metoden avseende provtagningsproceduren och kvalitén på vävnadsprov. Den innovativa lösningen skall även vara realiserbar avseende FTO och patenterbarhet. Kostnadsanalys skall visa kostnadseffektivitet jmf med dagens gängse metod sett till totalkostnaden. Vi har utvecklat prototyper som uppfyller dessa krav & testat in-vitro för att styrka funktionen.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har framställt ett innovativ instrument som stödjer hela provtagningsproceduren & skjuter ut vävnadsprovet med en enkel knapptryckning. Den tekniska lösningen bedömdes ha goda förutsättningar avseende FTO och patenterbarhet. Kostnadsanalysen visar klara fördelar jmf med dagens ”gold standard” & har dessutom klara miljömässiga fördelar. In-vitro test visar god förmåga att åstadkomma en distal avskärning med ett skarpt, rakt horisontellt snitt utan synliga skador på provet.

Upplägg och genomförande

Projektet genererade ett flertal funktionsprototyp-koncept. Realiserbarhetsanalys, FTO-analys, patenterbarhetsanalys och kostnadsanalys utfördes. Två koncept valdes ut för vidare utveckling till funktionsprototyper för utvärdering. Prototyp A (12 varianter) och prototyp B (1 variant). Dessa utvärderades In-vitro på testbänk av erfarna dermatologer. Projektet nådde sitt huvudsakliga mål med prototyp B som huvudkandidat för vidare utveckling.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.