Szafran Biopsi

Diarienummer 2017-02375
Koordinator Stockholms läns landsting - Hudkliniken Karolinska Universitetssjukhuset
Bidrag från Vinnova 730 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - september 2018
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health innovatörer
Ansökningsomgång Innovationer inom medicinsk teknik

Syfte och mål

Stansbiopsi är standardmetod vid diagnostik av hudförändringar. Projektet syftar till att utforska en innovativ lösning, som signifikant förenklar den befintliga tekniken. Innovationen består av ett instrument, som med ett enkelt handgrepp stödjer hela proceduren. Målet är att verifiera om produktidén har förutsättningar att kommersialiseras genom att styrka funktion och realiserbarhet via framtagning och utvärdering av funktionsprototyp, samt skapa underlag för en patentansökan.

Förväntade effekter och resultat

Innovationen är ett instrument med multifunktion, som stansar, skär av vävnaden på önskat djup, och sedan skjuter ut vävnadsprovet med en enkel knapptryckning. Instrumentet kommer att leda till bättre diagnostik genom ökad precision avseende placering och provtagningsdjup. Vidare eliminerar tekniken risk för krosskador och tvådelade prov. Det finns klara ekonomiska och miljömässiga fördelar och innovationen möjliggör framtagandet av förbättrade riktlinjer för handläggning av hudförändringar.

Planerat upplägg och genomförande

Framtagandet av funktionsprototyp för utvärdering av konceptuell produktidé genom bänktester (in-vitro). Detta avser samtidigt att konkretisera alternativa sätt att realisera produktidén och därigenom styrka uppfinningshöjd och förhoppningsvis säkra en patentansökan. Projektets delmoment: (1) skapa funktionsprototyp-koncept, (2) välja ut koncept att vidareutveckla, (3) framtagning av funktionsprototyper, (4) utvärdering av funktionsprototyper, (5) genomförande av realiserbarhetsanalys, (6) genomförande av patenterbarhetsanalys.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.