Systembeteende av elektriska kraftapparater

Diarienummer 2015-06593
Koordinator ABB AB - ABB AB - Västerås
Bidrag från Vinnova 154 415 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Ett viktigt syfte med projektet var att främja samarbetet med högskolor genom att tillbringa mera tid i den akademiska forskningsmiljön och intensifiera mina aktiviteter inom grundforskningen. Dessa har väl uppfyllts och bl.a. lett till inbjudna föredrag under två forskningsworkshopar som genomfördes under 2016 i Matematiska Institutionen på Stockholm Universitet. Däremot har syftet att utbilda och handleda studenter inte kunnat uppnås i samma grad, då detta skulle ha förutsatt mera långsiktighet i utbytet.

Resultat och förväntade effekter

Diskussioner har förts och samarbeten har etablerats med universitetsforskare från KTH, Växjö och Lund. Fokusen i dessa samarbeten ligger på elektromagnetisk modellering, speciellt av kraftsystemets komponenter och då framför allt krafttransformatorer. Dessa aktiviteter har lett till två inbjudna föredrag som jag höll på forskningsworkshops under 2016. Dessutom är två vetenskapliga papper om modellering av transformatorlindningar i förberedelse, som syftar på förbättringar a) av designregler för en säker systemsamverkan, och b) av procedurer för diagnostik av skador.

Upplägg och genomförande

Som planerat var jag närvarade på KTH ungefär en dag i veckan under större delen av 2016 för att delta i diskussioner med studenter och forskare, seminarieföredrag mm. Resten av projekttiden användes till förberedelse av mina besök. Detta upplägg underlättade att samtidigt under hela året genomföra industriella projekt för min arbetsgivare och att uppfylla familjära förpliktelser. Däremot var det svårt att undervisa eller handleda studenter på ett effektivt sätt, vilket säkert skulle ha gynnats av mera kontinuerlig tillgänglighet från min sida.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.