SWEbeams, mot en nationell mötesplats och agenda för MAX IV, ESS och deras forsknings- och innovationsarena

Diarienummer 2017-04705
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Avdelning Operativt och Strategiskt Stöd
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan

Syfte och mål

ESS och MAX IV ger Sverige unika möjligheter att stärka sin forskning, utbildning och innovationsförmåga på en lång rad områden och med betydande industriella tillämpningar och applikationer. SWEbeams syfte är att skapa en världsledande plattform för forskning, innovation och samverkan som bygger på potentialen hos ESS och MAX IV. Målet är att möjliggöra tvärsektoriell samverkan och nyttiggörande av lärosätenas, forskningsinstitutens och forskningsinfrastrukturernas kunskap.

Förväntade effekter och resultat

Ett resultat från projektet är samlingen av aktörerna och ett förslag på hur samverkan och dialog mellan dem bäst organiseras. Ett annat resultat är sammanställningen av aktörernas behov och planer för forskningsinfrastrukturerna. Resultaten kommer att utgöra underlag för ansvariga myndigheters och andra huvudmannaorganisationers agenda för hur aktörer med intresse för ESS, MAX IV - och den närliggande forsknings- och innovationsarenan k- an stimuleras för att realisera de potentialer som nu växer fram.

Planerat upplägg och genomförande

Initiativet SWEbeams samlar alla aktörer med intresse för ESS, MAX IV och den närliggande forsknings- och innovationsarenan, och sammanställer deras behov och planer för nyttjandet av forskningsinfrastrukturerna. SWEbeams belyser förutsättningar för att lärosäten ska kunna agera gemensamt som näringslivets och samhällets ingångar till ESS och MAX IV, liksom förutsättningar för att lärosäten och forskningsinstitut ska kunna ta nyckelroller i samverkan med forskningsinfrastrukturerna och med näringslivs- och samhällsaktörer.

Externa länkar

http://www.swebeams.se/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.