Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SWEbeams, mot en nationell mötesplats och agenda för MAX IV, ESS och deras forsknings- och innovationsarena

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Avdelning Operativt och Strategiskt Stöd
Bidrag från Vinnova 1 070 175 kronor
Projektets löptid september 2017 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan

Viktiga resultat som projektet gav

Det strategiska initiativet SWEbeams finansierades gemensamt av Vinnova och Vetenskapsrådet. (1) Samlingen av aktörerna: SWEbeams har varit öppet och inkluderande med över 330 deltagare från olika sektorer och regioner. Vi har nått god acceptans för projektet i de breda målgrupper som berörs. (2) Sammanställningen av aktörernas behov och planer för anläggningarna: Resultatdokumentation har skett löpande till grund för åtgärdsförslag och rekommendationer. (3) Förslaget på hur samverkan och dialog mellan aktörerna bäst organiseras: Se åtgärdsförlagen, bland annat om användarförening, utveckling av teknikparksfunktionen, kompetensuppbyggnad och forskningsexcellens.

Långsiktiga effekter som förväntas

SWEbeams resultat utgörs av 36 rekommendationer och åtgärdsförslag på hur regeringens nationella strategi för ESS kan omsättas i konkret handling. Åtgärdsförslagen utgör underlag för ansvariga myndigheters och andra nationella och regionala huvudmannaorganisationers agenda för hur aktörer med intresse för ESS, MAX IV och deras forsknings- och innovationsarenan kan stimuleras för att realisera de svenska potentialerna som nu växer fram.

Upplägg och genomförande

SWEbeams arbete har engagerat personer från akademi, forskningsinstitut, näringsliv, offentliga organisationer, forskningsfinansiärer och regeringskansliet. Arbetets nyckelaktiviteter har bl a innefattat öppna workshops, fokuserade möten, studiebesök, expertintervjuer. Sammanlagt har drygt 330 personer bidragit till arbetets kunskaps- och informationsbas. De har varit från alla samhällssektorer och ett stort antal ämnesområden, geografier, företagsstorlekar och olika roller i respektive organisation har varit representerade.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 september 2017

Diarienummer 2017-04705

Statistik för sidan