Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

Svartoxidering

Diarienummer
Koordinator SWEREA MEFOS AB
Bidrag från Vinnova 4 275 000 kronor
Projektets löptid maj 2009 - september 2011
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2009-00991_publikrapport_SV.pdf (pdf, 390 kB)

Syfte och mål

Projektets syfte är att utveckla en processteknik för svartoxidering av borstål.

Resultat och förväntade effekter

* En mer miljövänlig och kostnadseffektiv tillverkningsprocess av presshärdade komponenter * Förbättrade korrosionsegenskaper av presshärdat borstål

Upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras i delprojekt i ett nära samarbete med deltagande partners. Primära mål är utveckling av försöksutrustning, processförsök, materialkaraktering och förstudie för en industriell implementering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00991

Statistik för sidan