Svartoxidering

Diarienummer 2009-00991
Koordinator SWEREA MEFOS AB
Bidrag från Vinnova 4 275 000 kronor
Projektets löptid maj 2009 - september 2011
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Projektets syfte är att utveckla en processteknik för svartoxidering av borstål.

Resultat och förväntade effekter

* En mer miljövänlig och kostnadseffektiv tillverkningsprocess av presshärdade komponenter * Förbättrade korrosionsegenskaper av presshärdat borstål

Upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras i delprojekt i ett nära samarbete med deltagande partners. Primära mål är utveckling av försöksutrustning, processförsök, materialkaraktering och förstudie för en industriell implementering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.