Svalna och kommuner

Diarienummer 2018-01070
Koordinator SVALNA AKTIEBOLAG - Svalna AB
Bidrag från Vinnova 268 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att undersöka hur den webbaserade klimattjänsten Svalna skulle kunna samarbeta med kommuner för att stärka och utvärdera initiativ och projekt där människor tillsammans gör en förändring för att leva mer hållbart. Affärsmodellen som ska verifieras fokuserar på utveckling av värdeerbjudanden till kommuner. Projektets mål är: 1) Att utveckla och verifiera värdeerbjudanden till kommuner 2) Att teckna samarbete med minst en kommun

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas etablera samarbete mellan Svalna och minst en kommun. Genom verifiering av affärsmodellen och utveckling av attraktiva värdeerbjudanden förväntas projektet även underlätta vidare samarbeten med andra aktörer. Ett år efter projektets slut förväntas Svalna ha 100.000 användare och samarbeta med 3-6 kommuner.

Planerat upplägg och genomförande

Ett fåtal kommuner kommer erbjudas en mindre workshop där de får diskutera Svalna och där deras behov, intresse och budget, för att använda Svalna, identifieras. Projektgruppen kommer använda material och insikter från workshoparna för att utveckla och verifiera värdeerbjudanden till kommuner och eventuellt göra justeringar av Svalna-verktyget. Vid återkoppling med kommunerna kommer skisserade värdeerbjudanden presenteras, och justeras i linje med given feedback.

Externa länkar

Svalna - få koll på din klimatpåverkan

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.