Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Svalna och kommuner

Diarienummer
Koordinator SVALNA AKTIEBOLAG - Svalna AB
Bidrag från Vinnova 268 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Syftet med detta projekt var att undersöka hur den webbaserade klimattjänsten Svalna skulle kunna samarbeta med kommuner för att stärka och utvärdera initiativ och projekt där människor tillsammans gör en förändring för att leva mer hållbart. Detta har gjorts. Affärsmodellen som har verifierats har fokuserat på utveckling av värdeerbjudanden till kommuner. Projektets mål var: 1) Att utveckla och verifiera värdeerbjudanden till kommuner 2) Att teckna samarbete med minst en kommun. Målen har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Projektet förväntades etablera samarbete mellan Svalna och minst en kommun, men i slutet av av projektet har vi nu 4 kommuner som vill vara med på det upplägg vi erbjuder för samverkan 2019. Projektet förväntades underlätta för vidare samarbeten med andra aktörer, och ett flertal aktörer har nyfiket kontaktat Svalna pga projektet. Det är förstås för tidigt för att säga om Svalna kommer ha 100.000 användare ett år efter projektets slut (vilket också förväntades i början av projektet), men det verkar helt möjligt då fler kommuner än vi vågat hoppas på är med från start.

Upplägg och genomförande

Projektledaren höll workshops med 5 kommuner där deltagarna fick en presentation kring beteendeförändringar och Svalna, och sedan fick diskutera sitt behov, intresse och budget, för att använda Svalna. Det gemensamma spånandet möjliggjorde vår förståelse och kommunernas tillit. Utifrån det material som samlats in på workshoparna kunde projektgruppen identifiera ramar och hinder för samverkan och utveckla värdeerbjudanden till kommunerna. I slutet av projektet hölls återkopplingsmöten där Svalnas förslag presenterades, och justerades i linje med kommunernas tankar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01070

Statistik för sidan