Sustainable motions - SmoothIT

Diarienummer 2017-03078
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för Elektroteknik
Bidrag från Vinnova 4 900 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2020
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång 2016-05465-en

Syfte och mål

SmoothIT-projektet kommer att utveckla modeller, metoder, verktyg och optimeringsalgoritmer för att hjälpa den svenska industrin att skapa mjukare robotrörelser, vilket minskar energianvändningen och ökar livslängden. Dessutom kommer utvecklings- och underhållsarbetet att förbättras med hjälp av verktyg för övervakning och driftsprognos för underhållsplanering.

Förväntade effekter och resultat

Det övergripande målet är att minska maskiners och robotars energianvändning med upp till 30% och öka livslängden hos enheterna med mer än 10%. De senaste forskningsresultaten från Chalmers har visat att genom att justera robotens rörelser något, kan energianvändningen minskas med 10-30%, samtidigt som cykeltiden bevaras. Dessa optimerade rörelser är mjukare än de ursprungliga rörelserna, vilket ökar robotens och komponenternas livslängd genom att minska slitaget.

Planerat upplägg och genomförande

SmoothIT är indelad i 6 arbetspaket. En händelses- och meddelandedriven servicearkitektur kommer att utvecklas i WP1. WP2, WP3 och WP4 kommer att utveckla dynamiska modeller som exakt simulerar rörelsedynamik, slitage, maskinens energi samt slitage på slangar och kablar monterade på dessa maskiner. WP5 används av andra WPs för att demonstrera och integrera alla resultat i flera industriella och akademiska demonstranter. WP6 kommer att leda projektet och sprida resultaten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.