Sustainable motions - SmoothIT

Reference number 2017-03078
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för Elektroteknik
Funding from Vinnova SEK 4 900 000
Project duration October 2017 - October 2020
Status Ongoing
Venture FFI - Sustainable production
Call 2016-05465-en

Purpose and goal

SmoothIT-projektet kommer att utveckla modeller, metoder, verktyg och optimeringsalgoritmer för att hjälpa den svenska industrin att skapa mjukare robotrörelser, vilket minskar energianvändningen och ökar livslängden. Dessutom kommer utvecklings- och underhållsarbetet att förbättras med hjälp av verktyg för övervakning och driftsprognos för underhållsplanering.

Expected results and effects

Det övergripande målet är att minska maskiners och robotars energianvändning med upp till 30% och öka livslängden hos enheterna med mer än 10%. De senaste forskningsresultaten från Chalmers har visat att genom att justera robotens rörelser något, kan energianvändningen minskas med 10-30%, samtidigt som cykeltiden bevaras. Dessa optimerade rörelser är mjukare än de ursprungliga rörelserna, vilket ökar robotens och komponenternas livslängd genom att minska slitaget.

Planned approach and implementation

SmoothIT är indelad i 6 arbetspaket. En händelses- och meddelandedriven servicearkitektur kommer att utvecklas i WP1. WP2, WP3 och WP4 kommer att utveckla dynamiska modeller som exakt simulerar rörelsedynamik, slitage, maskinens energi samt slitage på slangar och kablar monterade på dessa maskiner. WP5 används av andra WPs för att demonstrera och integrera alla resultat i flera industriella och akademiska demonstranter. WP6 kommer att leda projektet och sprida resultaten.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.