Support Equipment for Indoor Farming

Diarienummer
Koordinator Edesia Labs AB
Bidrag från Vinnova 295 000 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - april 2020
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 (höst 2019)

Syfte och mål

Målet är att utveckla en mycket flexibel halvautomatisk bearbetningsutrustning för lantbruksprocesser så som sådd, transplantation och skörd av grödor. Utrustningen kommer att anpassas specifikt till inomhusbruk i storleksbegränsade miljöer (500-1000 m2). Projektet syftar till att sänka maskinkostnaderna med mer än 50% jämfört med andra tillgängliga system. Således kommer tekniken att öka lönsamheten och möjliggöra expansion av en ny generation inomhusbruk. All utrustning kommer att utformas på ett sätt som möjliggör ytterligare automatisering i ett senare skede.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet blir en rad supportutrustningar som är redo att användas och kommersialiseras. Utrustningen kommer att vara mycket kostnads- och rymdeffektiv och göra verksamheten inom inomhusbruk betydligt mer lönsam. Därför förväntar vi oss att möta en ständigt ökande efterfrågan och bidra till tillväxten av industrin i Sverige och utomlands.

Planerat upplägg och genomförande

EdesiaLabs kommer att vara den samordnande och utförande parten. EdesiaLabs kommer att ha ett team som jobbar för ett framgångsrikt genomförande av projektet och kommer att samarbeta med många olika intressenter i branschen. De viktigaste aktiviteterna inkluderar design av utrustningen, byggande av prototyper och tester i stor utsträckning. Dessa steg kommer att upprepas och avslutas med utvecklingen av en kommersialiseringsstrategi.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 oktober 2019

Diarienummer 2019-04117

Statistik för sidan