Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Substrat för uthållig stadsvegetation (SUS) - näring, vatten och struktur

Diarienummer
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap
Bidrag från Vinnova 494 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - maj 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande projektet syftar till att öka användningen av befintlig jord vid anläggningen av nya urbana fastigheter eller andra ytor. Initieringsprojektet har utvecklat denna idé, och satt samman ett konsortium som kommer att driva projektet vidare. Projektet har finslipats och avgränsats, ytterligare projekt parter har engagerats, kontaktats och identifierats. Bakgrunden och det befintliga kunskapsläget inom de olika kompetensområden som ingår har delats generöst inom konsortiet.

Långsiktiga effekter som förväntas

En ansökan om ett samverkansprojekt kommer att skickas in i augusti med en utökad projektgrupp. Ansökningar med syfte att kunna blir motfinansiering har lämnats in till FORMAS och kommer även att skickas till andra anslagsgivare. En handbok har skrivits, Jordkokboken som ska vidareutvecklas i samverkansprojektet.

Upplägg och genomförande

Projektet har haft 6 möten. Det första var helt inriktat på att deltagarna skulle lära känna varandra och de företag och organisationer som deltagarna representerade. Följande möten har varit uppdelade i två delar, en allmän del och en del där olika ämnen och delar av projektet har diskuterats i grupper. Det slutliga mötet fokuserade på organisationen av projektet. Eventuella ytterligare projektparter har diskuterats under hela processen. Ett väl förankrat projekt har blivit resultatet av detta upplägg och upplägget och genomförandet har fungerat ytterst väl.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-00798

Statistik för sidan