Subjektiv bedömning av fordonsdynamiska egenskaper med hjälp av körsimulatorer för en effektiv produktutveckling

Diarienummer 2015-06573
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Farkost och Flyg
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Mobility of individuals for innovation

Syfte och mål

Användandet av körsimulatorer för subjektiv bedömning av fordonsdynamiska egenskaper, med syftet att utföra en modellbaserad utveckling där expertförare bedömer virtuella fordonsmodeller, har utvärderats. Jämförelsen mellan subjektiva bedömningar i verklig bil och validerade fordonsmodeller i en körsimulator visar på en god överensstämmelse. Resultaten visar också på möjligheten att ersätta fysiska tester med virtuella simuleringsmetoder för att förbättra effektiviteten och kvaliteten i fordonsdynamikutvecklingen.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bidragit med en analys av modeller samt en ökad kunskap om hur förändringar i fordonsdynamiska egenskaper uppfattas i en körsimulator jämfört med tester i verklig bil. Resultaten har också bidragit till en ökad förståelse för en körsimulators fördelar och begränsningar. Förslag på vidareutveckling av körsimulatorns rörelsealgoritmer har tagits fram, som ett steg i utvecklingen av virtuella metoder för att minska kostnader och ledtider samtidigt som kvalitet och robusthet kan förbättras genom att möjliggöra tidigare tester och med större parametervariationer.

Upplägg och genomförande

Experiment där expertförare har bedömt fordonsdynamiska egenskaper hos fysiska fordon och hos validerade fordonsmodeller i en rörelsebaserad körsimulator har studerats och en analys av sambandet mellan subjektiva bedömningar i den verkliga och virtuella miljön har utförts. Olika modeller har studerats och jämförelser med objektiva mätdata har genomförts. De algoritmer som omvandlar rörelsen hos en fordonsmodell till rörelser hos körsimulatorn har studerats och förslag på vidareutveckling av algoritmerna för att förbättra körupplevelsen har tagits fram.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.