Studyflow - Läxhjälp för alla

Diarienummer 2017-03962
Koordinator Studyflow AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - september 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Syfte och mål

Projektet bygger på att utveckla en innovativ digital plattform för läxhjälp som är utformad efter elevens behov. Statistiken visar att sedan rutavdrag för läxhjälp avskaffades så har marknaden minskat markant. Detta tyder på att dagens läxhjälp är för dyr för att alla ska ha tillgång till det akademiska stöd som behövs. De övergripande målen är därmed att göra läxhjälpen billigare, effektivare och utformad efter elevens behov. Syftet med detta är att betydligt fler högstadie- och gymnasieelever ska kunna uppnå sina akademiska mål samt att reducera skolrelaterad stress.

Förväntade effekter och resultat

Den huvudsakliga effekten som projektet förväntas få är att betydligt fler av alla Sveriges högstadie- och gymnasieelever kommer att uppleva att de får ett tillräckligt akademiskt stöd genom skolgången. I och med detta förväntas resultat som en höjning av dessa elevers betyg i ämnen som matematik och fysik samt en minskad stress orsakad av skolarbete. Ytterligare en förväntad effekt är att projektet kommer att påskynda utvecklingen av digitala läromedel vilket kan bidra till en effektivare utbildning i Sverige och en ökad produktivitet inom läxhjälpsindustrin.

Planerat upplägg och genomförande

Studyflow-teamet fokuserar främst på att upprätthålla en dynamisk projektledning med ett stort antal mindre delmål för att driva projektet framåt så produktivt som möjligt. Med finansiering från Vinnova kan företaget nå projektets målsättningar. Under de första månaderna byggs den digitala plattform som behövs för tjänsten. Den utvärderas sedan av utvalda elever i syfte att få feedback för att göra eventuella ändringar innan lansering. Under tiden rekryteras personal. Slutligen läggs stor kraft på marknadsföring efter lansering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.