Studyflow - Läxhjälp för alla

Diarienummer 2017-03962
Koordinator Studyflow AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Syfte och mål

Under projektets gång har vi delvis uppnått våra mål. Appen är utvärderad, snart klar och därmed snart lanserad. Vi har lärare som är redo att arbeta och vi kommer främst att fokusera på marknadsföring och vidare utveckling av appen så snart den är släppt. De övergripande målen, att göra läxhjälpen billigare, effektivare och utformad efter elevens behov, i syfte att elever som använder tjänsten ska kunna uppnå sina akademiska mål och uppleva en minskad skolrelaterad stress, var, är, och förblir, våra främsta mål med Studyflow.

Resultat och förväntade effekter

De resultat som vi har uppnått hittills är de som nämns under "Syfte och mål", d.v.s. att appen snart är klar. De förväntade effekterna, såsom en betygshöjning hos de elever som använder Studyflow, är fortfarande bara förväntade, eftersom appen inte har lanserats ännu. När tjänsten har varit igång tillräckligt länge för att en rättvisande utvärdering av resultat och effekter ska kunna göras så kommer detta att publiceras på studyflow.se

Upplägg och genomförande

Efter att ha utvärdet vårt upplägg och genomförande nu i efterhand så kan vi konstatera att vissa delar har varit mycket lyckade medan andra har varit mindre lyckade. Vi lärt oss att utvecklingsarbete av denna typ ofta tar längre tid än man tänkt sig och att man därför ska ha en tidsplan som tar mer hänsyn till detta än den vi lade fram. Vi har också lärt oss att mycket kan lösas utan pengar genom hårt arbete och att tänka kreativt. Att utnyttja företagets kontaktnät har hjälpt mycket.

Externa länkar

Studyflows hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.