Strukturella egenskaper hos Speximos inkapslingar och slutna aktiva medel med X-ray scattering tekniker

Diarienummer
Koordinator SPEXIMO AB
Bidrag från Vinnova 497 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Industriella pilotprojekt för neutron- och fotonexperiment vid storskalig forskningsinfrastruktur 2018
Slutrapport 2018-04415-Speximo.pdf

Syfte och mål

Syftet är att förbättra en ny grön inkapslingsteknik utvecklad av Speximo AB för kommersiellt bruk i industriell skala där SAXS-och WAXS-mätningar möjliggjort detaljstudier av strukturella egenskaper och temperatureffekter på våta och torra inkapslingar efter olika förbehandlingar. Tekniken baseras på olja-i-vatten emulsion med quinoastärkelse och efterföljande temperaturbehandling för att hållbart skydda (bio)aktiva ingredienser i kosmetika, mat och farmaceutiska formuleringar.

Resultat och förväntade effekter

Speximo har fått värdefull information för att vidareutveckla inkapslingstekniken. SAXS-analys visade att stärkelsens lamellstruktur är likartad oberoende av förbehandlingar i våta formuleringar eller lagring i torra och våta formuleringar. WAXS-mätningar visade att stärkelsens kristallinitet minskade som funktion av temperatur vid värmebehandling, men i olika grad beroende på förbehandling. Den bioaktiva ingrediensen Cyklosporin A kunde detekteras med WAXS i pulver men inte i våta beredningar.

Upplägg och genomförande

Speximo AB har bidragit med kompetens inom inkapsling, och MAX IV-Laboratoriet med expertis inom utövande och dataanalys av X-ray scattering. Experimenten genomfördes vid SOLEIL synkrotronanläggning där SAXS- och WAXS-mätningar användes för att studera förbehandlade stärkelsers strukturella egenskaper, och jämföra temperatureffekter in situ och ex situ, på våta och torkade inkapslingar. Datareduktion, analys och modellering utfördes i olika mjukvara. Resultaten sammanställdes även i en publikation (manuskript) och ett konferensbidrag (poster).

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.