Strukturella egenskaper hos Speximos inkapslingar och slutna aktiva medel med X-ray scattering tekniker

Diarienummer
Koordinator SPEXIMO AB
Bidrag från Vinnova 497 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Industriella pilotprojekt för neutron- och fotonexperiment vid storskalig forskningsinfrastruktur 2018

Syfte och mål

En ny grön inkapslingsteknik som utvecklats av Speximo AB utgör ett nytt hållbart sätt att skydda (bio) aktiva ingredienser i kosmetiska, mat- eller farmaceutiska formuleringar. Syftet med projektet är verifiera synkrotronbaserade röntgentekniker, X-ray scattering (SAXS/WAXS), och dess användbarhet för detaljerade studier av strukturella egenskaper hos inkapslingsbarriären och den skyddade ingrediensen, för att kunna förbättra tekniken ytterligare.

Förväntade effekter och resultat

De erhållna strukturresultaten förväntas gynna företaget genom en bättre förståelse av mekanismen och egenskaperna hos inkapslingstekniken och skyddseffektiviteten av de inkapslade ingredienserna. Nuvarande resultat visar en hög stabilitet för de inkapslade formuleringarna, men den strukturella identifieringen av barriären och den inkapslade (bio) aktiva är ännu inte bestämd. Här förväntas synkrotronbaserade röntgentekniker kunna utgöra ett viktigt verktyg för fortsatt utveckling och möjlighet att möta kundernas behov.

Planerat upplägg och genomförande

Projektkonsortiet består av det svenska företaget Speximo, som tillhandahåller kompetens inom inkapsling, och MAX IV Laboratoriet, som bidrar med expertis inom utövande och analys av data från X-ray scattering. Den experimentella delen inkluderar SAXS/WAXS på ursprungliga våta och pulverinkapslade formuleringar. Dessutom kommer tids- och temperaturupplösta undersökningar av proverna också att implementeras vid synkrotronen för att bestämma effektiviteten och stabiliteten hos inkapslingsbarriären. Dataanalysen är viktig för att utvärdera metodens tillämpbarhet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.