Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Strukturella egenskaper hos Speximos inkapslingar och slutna aktiva medel med X-ray scattering tekniker

Diarienummer
Koordinator SPEXIMO AB
Bidrag från Vinnova 497 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Industriella pilotprojekt för neutron- och fotonexperiment vid storskalig forskningsinfrastruktur 2018
Slutrapport 2018-04415-Speximo.pdf (pdf, 382 kB)

Syfte och mål

Syftet är att förbättra en ny grön inkapslingsteknik utvecklad av Speximo AB för kommersiellt bruk i industriell skala där SAXS-och WAXS-mätningar möjliggjort detaljstudier av strukturella egenskaper och temperatureffekter på våta och torra inkapslingar efter olika förbehandlingar. Tekniken baseras på olja-i-vatten emulsion med quinoastärkelse och efterföljande temperaturbehandling för att hållbart skydda (bio)aktiva ingredienser i kosmetika, mat och farmaceutiska formuleringar.

Resultat och förväntade effekter

Speximo har fått värdefull information för att vidareutveckla inkapslingstekniken. SAXS-analys visade att stärkelsens lamellstruktur är likartad oberoende av förbehandlingar i våta formuleringar eller lagring i torra och våta formuleringar. WAXS-mätningar visade att stärkelsens kristallinitet minskade som funktion av temperatur vid värmebehandling, men i olika grad beroende på förbehandling. Den bioaktiva ingrediensen Cyklosporin A kunde detekteras med WAXS i pulver men inte i våta beredningar.

Upplägg och genomförande

Speximo AB har bidragit med kompetens inom inkapsling, och MAX IV-Laboratoriet med expertis inom utövande och dataanalys av X-ray scattering. Experimenten genomfördes vid SOLEIL synkrotronanläggning där SAXS- och WAXS-mätningar användes för att studera förbehandlade stärkelsers strukturella egenskaper, och jämföra temperatureffekter in situ och ex situ, på våta och torkade inkapslingar. Datareduktion, analys och modellering utfördes i olika mjukvara. Resultaten sammanställdes även i en publikation (manuskript) och ett konferensbidrag (poster).

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 november 2018

Diarienummer 2018-04415

Statistik för sidan