Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Streamateria Virtual Gateway

Diarienummer
Koordinator GURINGO AB
Bidrag från Vinnova 199 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har nått tillfredsställande resultat och skapar nu förutsättningar för en uppskalning och en implementering av projektets resultat i en större samhällskontext. En automatiserad process av komposterbara plagg med kort livslängd är inte bara är en dröm utan en konkret verklighet. Plaggen går nu att bära, det går att göra konkreta affärsmodeller på dem samt att räkna på plaggen biogaspotential. I en tid som törstar efter goda exempel på cirkulera flöden som inte begränsar oss har vi åstadkommit ett konkret erbjudande som visar det cirkulära samhällets potential.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har lyckats producera plagg mönster på ett digitalt skärbord med skrivarhuvud för 3D filament vilka sedan skummats med bioplast och fogats ihop enligt projektets principer. Plaggen har sedan testats under krävande förhållanden som löpning i sol och hetta och visat på tillfredställande resultat och oväntade värden som kylning, andning etc. Nästa steg är uppskalning med en helautomatiserad process samt implementation i ett ekosystem med såväl konsument som biogasanläggning. Plagg producerade inom detta projekt visas under 2019 på Bohusläns museum samt den 6:e juni i SVT.

Upplägg och genomförande

Efter intala tester genomfördes ett antal testkörningar för att nå bästa resultat för den 3D printade armeringens sammansättning. Parallellt har bioplasten och skumningen utvecklats tills vi under april månad nådde ett tillfredställande resultat. Vi lyckades inte skumma på skärbordet - detta gjordes i specialtillverkad jigg - och vi lyckades inte komma under 30 min för ett printat plaggmönster, men resultaten är ändå väldigt tillfredsställande. Det multidisciplinärt samarbetet har varit fundamentalt och kommer i nästa steg utvidgas till alla aktörer i värdekedjan.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 november 2018

Diarienummer 2018-03999

Statistik för sidan