Streamateria Virtual Gateway

Diarienummer 2018-03999
Koordinator GURINGO AB
Bidrag från Vinnova 199 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång BioInnovation Test of hypothesis step 1-2018

Syfte och mål

Målet är att undersöka samt demonstrera om det utifrån svensk skogsråvara och på ett digitalt skärbord med skrivarhuvud för 3D filament går att producera komposterbara, måttanpassade plagg med kort livslängd i en process som ökar konsumentupplevelsen, tillför nya designelement samt skapar nya marknader och snabbare, upprepade materialflöden. På så sätt avser vi att skapa förutsättningar för cirkulära flöden av biobaserad råvara som stödjer såväl omställningen till en biobaserad samhällsekonomi som utvecklingen av nya affärsmodeller för produkter och tjänster.

Förväntade effekter och resultat

Projektet syftar till att framställa en fysisk prototyp och pröva en mekanisk process som förändrar värdekedjan för textila produkter - hur och av vad de textila materialen produceras, hur produkter kommer konsumenterna till godo samt hur vi för brukaren närmare producent av såväl material som utformning och produktion. Projektet avser ersätta dagens långa och komplexa värdekedja för klädproduktion med en konsumentnära produktion av måttanpassade plagg som produceras på beställning, utan avfall och i ett material som minimerar negativa effekter på våra ekologiska system.

Planerat upplägg och genomförande

Vi avser genomföra grundläggande research för bästa materialapplicering för att skriva ut flexibelt PLA och applicering av biobaserat skum. Praktiska tester genomförs för att skriva ut ett skelett åt det önskade plagget. Skelettet täcks sedan med en vävnad av skummad vedfiber i kombination med en bioplast bestående av 100% ätbara ämnen. Under mars och april 2019 produceras en prototyp för processen som visas publikt i slutet av april 2019. I maj 2019 avslutas projektet med en utvärdering och en avsiktsförklaring inför projektets eventuella uppskalning.

Externa länkar

Övergripande hemsida som beskriver projektets övergripande perspektiv, aktiviteter och vision

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.