Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Streamateria - bionedbrytbar textil för engångsapplikationer

Diarienummer
Koordinator Innovatum AB
Bidrag från Vinnova 448 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering – höst 2018

Syfte och mål

Syftet med Streamateria projektet är att förändra den stora negativa miljöpåverkan som modeindustrin har på miljö och människor. Projektet har visat att det är möjligt att avsevärt förbättra miljö, ekonomi och social prestanda i framtidens modeindustri. Nästa steg handlar om att genomföra och implementera analyserad affärsmodell och teknologi.

Resultat och förväntade effekter

De positiva resultaten från detta projekt, och från Streamateria Virtual Gateway, motiverar teamet bakom Streamateria att ta ytterligare ett steg mot genomförande och uppfyllande av det långsiktiga målet. Inför UDI 2 har förberedelser gjorts och uttalade samarbeten skapats för att praktiskt testa idé, material, affärsmodell samt värdekedja.

Upplägg och genomförande

Projektledare för projektet var Guringo Design Studio. Projektet var indelat i två arbetspaket. AP1, affärsplan och modell, leddes av Wargön Innovation i syfte att ta fram strategi, systembeskrivning och affärsplan. AP2, screening LCA, utfördes av RISE IVF i syfte att utvärdera och estimera miljönyttan med system- och materiallösning enligt Streamateria. AP2 utgick från de insatsmaterial som utvecklats i tidigare projekt, men vidareutvecklats i detta, och från det system som Streamateria utgör.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03435

Statistik för sidan