STREAM - Strömmen av information för smart effektiv automation

Diarienummer 2014-04319
Koordinator SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 10 600 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - januari 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 3 Additional investment (Complete application 2014)

Syfte och mål

STREAM har påskyndat spridningen av ny teknik som bygger på informationsanalys genom att fokusera på industriell automation och drivsystem. Metoder som utvecklats i fallstudierna har bidragit till att bygga upp en verktygslåda för dataanalys som gjorts tillgänglig som Open Source. Verktygslådan omfattar ett antal komponenter och en arkitektur för ihopkoppling av dessa, samt en metod för att lösa industriella problem. Projektet har också kartlagt olika affärsmodeller för resulterande nya tjänster och produkter.

Resultat och förväntade effekter

STREAM-projektet har bidragit till: - Nya produkter och tjänster som skapar nytta hos deltagande företagen och samhället - Moduler som implementerar de lösningar som tagits fram och som är tillgängliga - Exempel på att de framtagna koncepten fungerar i form av industridemonstratorer - Nya affärsmodeller för funktionsförsäljning av avancerad automation - Kunskapsöverföring mellan industri, akademi och institut genom samarbeten mellan projektets parter - Ny kunskap inom projektets fokusområden - Stort nätverk av intressenter för utbyte av problemställningar och lösningar

Upplägg och genomförande

Projektet har organiserats i fem arbetspaket: - Projektledning - Kommersialisering, marknad, affärsmodeller - Arkitektur, funktioner och tjänster - Industridemonstratorer och testning (Fallstudier inom ABB, Bombardier, Prevas(Outokumpu/Uddeholm), Atlas Copco) - Kunskapsöverföring och samverkan

Externa länkar

STREAM - Innovations for Sustainable, Smart, and Efficient Automation

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.