STREAM - Strömmen av information för smart effektiv automation

Diarienummer
Koordinator SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - november 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2012

Syfte och mål

STREAM-2 syftade till att öka konkurrenskraften för automationsintensiv industri genom datadrivna lösningar baserade på en komponentbaserad verktygslåda. Vidare studerade projektet lämpliga affärsmodeller, och implementerade tre demonstratorer med hjälp av verktygslådan. Projektet har därmed uppfyllt sina mål.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten av projektet var tre demonstratorer, som kan tas vidare till produkter. Effekterna av projektet bedöms vara stora, vilket indikeras av det intresse projektet har rönt hos industriparter.

Upplägg och genomförande

Projektet har lagts upp som ett traditionellt projekt med arbetspaket, leverabler och milstolpar. Samarbetet med industrin har dels varit fallstudiebaserat, och dels baserats på en ingående gemensam analys av lämpliga affärsmodeller. I den senare delen har demonstratorutveckling skett i nära samarbete med industrin. Styrgruppsmöten har hållits c:a en gång i halvåret. Projektet har haft täta möten och har också arrangerat ett antal workshops.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01277

Statistik för sidan