Strategiska processer för framtagning av evidens

Diarienummer 2016-03648
Koordinator Inerventions AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag
Ansökningsomgång Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016

Syfte och mål

Syftet var att skapa ett samarbete mellan företaget Inerventions AB och Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken/Karolinska Institutet, en av landets ledande forskargrupper inom icke-invasiv behandling av spasticitet. Målet var att Karolinska Institutet skulle stärka Inerventions med kunskap bland annat inom området evidensbildning. Inerventions har utvecklat produkten Mollii, en helkroppsdräkt med elektroder som kan skapa avslappning i spastiska muskler. Båda parter inom projektet upplever projektets mål vara uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Inom projektet skapades fyra delmål. Samtliga har uppnåtts och resulterat i rapporten "Theoretical framework for clinical applications of Mollii" vilken kan nås via hemsidan inerventions.se. En artikel i Läkartidningen med titeln "För lång väg från idé till införande av medicintekniska produkter" efter seminarium med aktörerna SKL, SBU, metodrådet SLL-Gotland m.fl. Samarbetet mellan Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken och Inerventions har även resulterat i grunden för Inerventions evidensstrategi och skapat förutsättningar för kommande samarbeten.

Upplägg och genomförande

Upplägget för projektet har inneburit att flera aspekter av evidensbildning har diskuterats. Bland annat har implementeringsprocessen för medicintekniska produkter belysts av flera aktörer involverade i processen. Mervärdet av att stödja och skapa samarbeten mellan företag, akademi och sjukvård bedöms vara stort från samtliga involverade parter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.