Strategier och indikatorer for gruvsäkerhet

Diarienummer 2017-05438
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Arbetsvetenskap
Bidrag från Vinnova 3 410 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM
Ansökningsomgång STRIM fall 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet är att förbättra gruvindustrins säkerhet baserat på lärdomar, erfarenheter och principer från framgångsrika nationella och internationella exempel, med målet att utveckla strategier och proaktiva indikatorer för att förbättra säkerhetsarbetet.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter och resultat är utvecklingen av praktiskt användbara strategier och proaktiva indikatorer som kan förbättra säkerhetsarbetet och, i förlängningen, säkerheten i sig inom gruvindustrin, vilket bidrar till att göra de inblandade företagen till säkra och attraktiva arbetsgivare. Detta gäller gruvföretagen själva såväl som de entreprenörer som anlitas inom industrin.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är upplagt så att gruvindustrin inledningsvis kartläggs avseende säkerhet. Denna kartläggning görs bl.a. genom enkätundersökning inom svenska och internationella gruvföretag. Genom denna kartläggning identifieras ett antal fall, vilka i ett andra steg undersöks i detalj. Här identifieras framgångsrika strategier och praktiker som bidrar till hög säkerhet. I det tredje steget analyseras dessa med fokus på framtagande av strategier och proaktiva indikatorer för främjande av säkerhet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.